SecurityWorldMarket

2020-05-19

Parakey och Balder i avtal om digital nyckelhantering med mobil access

Proptech-bolaget Parakey AB och fastighetskoncernen Balder har signerat ett ramavtal gällande fortsatt implementering av Parakeys produkter för digital nyckelhantering med mobil access i Balders bestånd.


Parakey och Balder har en historia som sträcker sig tillbaka ända till starten av Parakey. Balder var, redan innan det ens fanns en färdig produkt, i dialog med Parakey, och har fungerat som en rådgivare och kravställare till vad som idag är Parakeys plattform för digital nyckelhantering med mobil access. Sedan dess har flertalet fastigheter i Göteborg försetts med digitala nycklar med mobil access från Parakey.

– Balder vill med hjälp av digitala tjänster och produkter utveckla erbjudande, arbetssätt och service till våra hyresgäster. Parakey fyller en funktion för detta med sin mobila access. Vi ser även framemot ett fortsatt nära samarbete i kommande spännande produktutveckling från Parakey, kommenterar Christofer Gleissman, strategisk inköpare på Fastighets AB Balder.

Det tecknade ramavtalet innebär en lägre tröskel för implementation av Parakey i Balders samtliga fastigheter, oberoende typ av fastighet, verksamhet eller hyresgäst.

– Vi alla på Parakey är givetvis mycket glada och stolta, med samtidigt ödmjuka över att nu tecknat detta ramavtal med Balder. För Parakey är detta ytterligare ett erkännande på att vår lösning för digital nyckelhantering med mobil access har de funktioner och möjligheter stor som en fastighetskoncern som Balder efterfrågar. Vi har under 2019, bland annat på efterfrågan från Balder, utvecklat funktionalitet för att bättre hantera koncernstrukturer, flertalet olika verksamheter och affärsmodeller. Att vi redan nu ser resultat av detta är mycket roligt, säger Peter Wegdell, försäljningschef på Parakey AB.


Leverantörer
Till toppen av sidan