SecurityWorldMarket

2021-05-04

Okta slutför förvärvet av Auth0

Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), leverantör av lösningar för säker hantering av identiteter, meddelar att uppköpet av Auth0 har slutförts. Tillsammans täcker de bnåda amerikanska bolagen lösningar för en mängd situationer med digital identitet i fokus så att kunder med bibehållen säkerhet ska kunna använda vilken teknologi de vill. Den aktiebaserade transaktionen värderades till ca 6,5 miljarder dollar och kommer att accelerera Oktas tillväxt på identitetsmarknaden som värderas till 80 miljarder dollar.

Auth0 kommer att fungera som en separat affärsenhet inom Okta. Enheten leds av Eugenio Pace, CEO och medgrundare av Auth0, som rapporterar direkt till Todd McKinnon, CEO och medgrundare av Okta. Både Oktas och Auth0s plattformar kommer att stödas, investeras i och successivt integreras vilket accelererar utvecklingen och gör Okta Identity Cloud ännu mer lockande för alla typer av kunder.

– Identitet är en av de mest strategiska investeringarna som en organisation kan göra. En enhetlig identitetsplattform kan ligga till grund för förändringsarbetet av en hel en organisation genom smidig och säker åtkomst för både kunder och anställda. Okta och Auth0 har alltid haft samma vision och båda företagen sätter molnet och kunderna först, säger Todd McKinnon.

– Med gemensamma krafter kommer vi ge våra kunder större valfrihet och flexibilitet vilket är mycket starkt drivande för värdeutvecklingen och påskyndar utvecklingsarbetet. Tillsammans kommer vi forma framtiden för identitetshanteringen på internet och få utvecklare att bygga med identitet som grund, kommenterar han vidare.

Eugenio Pace framhåller att Auth0 aklltid fokuserat på att möjliggöra för utvecklare att komma med innovativa lösningar och menar att sammanslagningen kommer medverka till ökad innovationstakt.

"När Okta och Auth0 nu gör gemensam sak och sammanfogar dessa två exceptionella företag så är jag mer övertygad än någonsin om att vi kommer att svara upp mot vår gemensamma vision kring säker åtkomsthantering för alla", säger han.

Oktas och Auth0s omfattande plattformar kompletterar varandra och löser alla utmaningar kring identitetshantering oavsett användare. Okta är en föregångare inom säker molnbaserad identitetshantering. Auth0 byggdes av utvecklare för utvecklare. App-utvecklare runt om i världen vänder sig till Auth0 för dess flexibilitet, användarvänlighet och omfattande dokumentation. Med kombinerad expertis som täcker utvecklare och företag ska Okta och Auth0 akunna erbjuda djupare och bredare identitetslösningar och kommer att bli ännu bättre lämpade att integrera snabbt i den moderna teknikstack som dagens utvecklare har, skriver företagen i ett pressmeddelande.

Bland kunderna märks Kiva och IDC:

– På Kiva är vår mission att expandera finansiell åtkomst för att hjälpa utsatta regioner runt om i världen att utvecklas. Identitet spelar en viktig roll för att förverkliga detta, säger Ken Leung, EVP of Engineering på Kiva.

– Idag använder vi Auth0 för säker autentisering av Kivas partners och långivare, och vi använder Okta för anställdas identiteter. Detta ger våra team tillgång till nödvändig teknik för att på bästa sätt stöda de miljontals globala entreprenörerna i vårt nätverk. Vi förlitar oss på att både Okta och Auth0 kopplar oss samman med tekniken och är spända på att se hur de tillsammans kan utvecklas.

Jay Bretzmann, Program Director for Cybersecurity Products på, IDC, poängterar också styrkan i samgåendet.

– Vi har tillit till de som kan hjälpa oss att identifiera varandra i en digital värld. Okta och Auth0 levererar de molnbaserade och utvecklarvänliga verktyg som hjälper oss i med detta. De bygger de plattformar och den teknik som vi kommer att behöva för att ta nästa steg. Enkel, elegant och kundcentrerad, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan