SecurityWorldMarket

2018-10-14

Kritiska sårbarheter i Juniper-produkter

Flera av sårbarheterna betecknas som kritiska, dessa gäller bland annat Junos på NFX-plattformar men även andra plattformar.

Juniper har publicerat ett antal säkerhetsuppdateringar gällande flera av sina produkter. Sårbarheterna spänner över ett stort antal produkter och versioner, bland dessa finns möjligheten för en angripare att exekvera godtycklig kod på målsystemet och Denial of Service (DoS).

Sveriges computer emergency response team, CERT-SE, som drivs av MSB, rekommenderar användare att uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt.

Påverkade produkter:

  • Junos OS (flertalet plattformar och versioner)
  • Junos Space Network Management Platform prior to 18.2R1
  • Junos Space Security Director prior to 17.2R1
  • ScreenOS 6.3.0

Leverantörer
Till toppen av sidan