SecurityWorldMarket

2019-08-02

Inbromsning i Europa påverkade Securitas-rapport

Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist framhåller stt försäljningen av ”säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet” ökade med 15 procent under det första halvåret, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

För andra kvartalet 2019 redovisar Securitas en försäljning om 27.684 miljoner kronor (25.466) och en organisk försäljningstillväxt om 5 procent (7). Rörelseresultatet före avskrivningar landar på 1.377 miljoner kronor (1 286).

Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist konstaterar att Nordamerika levererade en solid försäljningstillväxt medan Europa med några tappade större bevakningskontrakt hade en dämpad tillväxt.

Ahlqvist ser dock ljuspunkter.

– Vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första sex månaderna, trots en inbromsning i några länder i Europa, säger han.

Vidare framhåller Magnus Ahlqvist astt försäljningen av ”säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet” ökade med 15 procent under det första halvåret, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen under det andra kvartalet var oförändrad på 5,0 procent.

– Den var också oförändrad under det första halvåret på 4,9 procent, med ett starkt resultat i Nordamerika och en oförändrad rörelsemarginal i Europa och Iberoamerika, säger Magnus Ahlqvist som också framhåller utmanande villkor på den europeiska arbetsmarknaden.

– I två länder kunde vi inte fullt ut kompensera lönekostnadsökningar genom prisökningar, säger han och påpekar samtidigt att pris- och lönebalansen, och kostnadseffektivitet, kommer vara fokusområden under hela året.

– Rörelsemarginalen i Europa stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan. Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 7 procent.


Leverantörer
Till toppen av sidan