SecurityWorldMarket

2019-01-08

Efter förvärvet av Avarn – nu är Sverige Nokas största marknad

Nokas CEO och koncernchef Heine Wang kommenterar förvärvet av Avarn Security och Nokas fortsatta framtid.

 Konkurrensverket godkännande av Nokas förvärv  Avarn Security i slutet av 2018 innebär att det norska säkerhetsföretaget nu har sammanlagt 17 000 anställda och en omsättning på 8 miljarder norska kronor.

– Sverige blir vår största marknad med cirka 48 procent av omsättningen, fastslår Nokas CEO och koncernchef Heine Wang, i en intervju med Securityworldmarket.com och tidningen Detektor.

Nokas hade en omsättning på drygt 5 miljarder norska kronor innan förvärvet av Avarn i Sverige och Finland. I och med att Konkurrensverket godkänt förvärvet kommer det att ske genom att Sector Alarm köper nära 50 procent av aktierna i Nokas.

– Vi köper bolaget och så kommer Sector Alarm, som är ett norskt bolag, att köpa aktier hos oss, men de två har ingen koppling, de köper aktier från våra aktieägare, säger Heine Wang.

Hur har turerna varit i Avarn-affären?

– Det är en lång process. Vi har velat bli en starkare spelare på den svenska marknaden och vi har kikat på Avarn länge, så jag är väldigt tacksam att få möjlighet att slå samman två fina organisationer.

– Det är klart att det har varit en svår situation för Avarn då många kunder har frågat vad som händer med bolaget och så vidare. För oss är det viktigt att kunna behålla de anställda som vi ser som en viktig resurs.

Ni har förvärvat sammanlagt nästan 80 bolag. Hur ser du på fortsatta förvärv efter Avarn?

– Nu har vi stort fokus på Avarn-transaktionen som gäller både Sverige och Finland och läg- ger alla resurser på det. Det är en svår sak och vi ska vi ta över ungefär 9 000 anställda i två länder. Det är många duktiga medarbetare och vi har en massiv chans att ta vara på dem och lyckas skapa en bra organisation, även om det förstås är ett krävande jobb. Men vi tittar fortsatt på förvärv i Danmark.

Hur agerar ni när ni ska integrera ett nytt bolag?

– Det handlar om att vara öppen: vad ska vi göra, vad är nästa steg? Och att hela tiden ge information, alltid ha en öppen agenda och vara tydlig med att vi ska bygga en organisation och en kultur. Det är viktigt att vara tydlig med målen.

Ni har växt mycket genom förvärv men hur ser du på organisk tillväxt?

– Det är väldigt viktigt att inte bara förvärva bolag – att köpa bolag ger bara en plattform för organisk tillväxt. I framtiden kommer vi att växa mer organiskt men det är klart att när vi nu köper 3,2 miljarder i omsättning så drunknar den organiska tillväxten i köpet. Men vi fokuserar alltid på organisk tillväxt, det är där framtiden ligger.

Är målet att bli en ledande aktör i Norden eller blickar ni ut i Europa?

– Det långsiktiga målet är att bygga en hemmamarknad i Norden för att sedan kunna ex- pandera vidare på den europeiska säkerhetsmarknaden. Men under de närmaste åren fokuserar vi på Norden.

Har ni något uttalat omsättningsmål?

– Nej, Det viktigaste är att ha en god förtjänst så att man kan investera i företaget över tid. Det är vår målsättning, och att skapa spännande nya produkter och lösningar.

För några år sedan sa du att ert fokus ligger på teknik, bevakning och larmcentral. Gäller det även i dag?

– Vi har fortsatt tre divisioner (Security, Systems och Cash hand- ling). Sverige är det enda landet där kontantmängden sjunker, så vi tror fortsatt på den verksamheten i alla andra länder och det kommer aldrig att bli noll i Sverige. Vi fokuserar på våra kärnområden och de är samma som tidigare.

Vilken av divisionerna växer mest?

– Det är svårt att säga eftersom vi köper ett väldigt stort bevakningsföretag nu men vi tror väldigt mycket på teknik och teknik är framtiden. Samtidigt blir det aldrig antingen teknik eller bevakning. Vi ser nya marknader inom bevakning: trygghet i offentliga rum. Och i Stockholm ser vi hur vi patrullerar i själva centrum. Det kommer alltid att finnas väktare, men det är klart att teknik är ett område som växer.

Vad är den största tekniktrenden?

– Den största trenden tror jag ligger inom kameraområdet. Det viktigaste är att addera mer intelligent analys så att man får bättre användning av bilderna. Och sedan självklart fysisk säkerhet för infrastruktur – det blir viktigare och viktigare att säkra infrastruktur i alla länder och vi ser att det är ett stort politiskt fokusområde.

Vad skiljer den svenska och norska marknaden?

– Den största skillnaden är att den svenska marknaden är dubbelt så stor, det bor dubbelt så många människor i Sverige som i Norge men trenderna är ungefär likadana. Jag tror att man är lite mer pragmatisk i Sverige. Det finns många typer av väktare, som skyddsvakter och det finns beväp- nade väktare. I Norge diskuteras om det ska finnas beväpnad polis, så det är väldigt olika spelregler rent politiskt men basbehovet är detsamma. Och många kunder gör affärer på båda sidor om gränsen – du hittar samma butiker i Oslo som i Stockholm.

Hur arbetar ni med larmcentraler i Sverige?

– Vi har byggt en ny larmcentral i Stockholm som vi öppnar i april och vi har redan en i Göte- borg. Det är också ett område som växer väldigt mycket.

Vad är er största utmaning?

– Att få tag på och behålla anställda. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och ta vara på våra anställda: väktare, tekniker och nyckelpersonal, det är väldigt viktigt.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan