SecurityWorldMarket

2013-04-19

Björn Eriksson leder nystartade Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen kickstartade igår genom att presenteran en spännande styrelse där ordförande Björn Eriksson och ledamoten Dick Malmlund förväntas bidra till ett dynamisk styrelsearbete.

Han har varit rikspolischef och landshövding i Östergötlands län och sedan 2011 är han regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld. Nu har Björn Eriksson blivit styrelseordförande för säkerhetsföretagens nybildade intresseorganisation Säkerhetsbranschen. - Som ordförande för Säkerhetsbranschen ser jag fram mot att synliggöra och utveckla branschens trygghetsskapande arbete, sa han igår, i samband med att Swelarm och Sweguards slogs samman och organisationen Säkerhetsbranschen formellt kunde bildas.
Igår var det kickstart för Säkerhetsbranschen som presenterade en minst sagt intressant styrelse, där inte bara företrädare för medlemsföretagen fanns representerade. Björn Eriksson som ordförande är förstås den stora skrällen. Men även valet av övriga styrelsemedlemmar vittnar om den höga ambitionsnivå som aviserats inför bildandet av organisationen. Här finns exempelvis säkerhetskonsulten Dick Malmlund, före detta säkerhetschef för Svensk Handel som numera också har förtroendeuppdraget som vice ordförande i Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). En annan överraskning är Gunilla Glasare, Direktör för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bland övriga styrelsemedlemmar märks Uno Lundberg (vvd G4S) som är vice styrelseordförande i Säkerhetsbranschen, samt ledamöterna Joachim Källsholm (vd Securitas) Patrik Högberg (vd Loomis) Agneta Jarfalk (vvd Securitas Direct) Annica Roupé (tf vvd Stanley Security), Andreas Gyllenstrand (vd, Cubsec) och Patrik Forsberg (vd Great Security).

Höga krav
Sett till den breda och djupa kompetensen samt det kontaktnät som medlemmarna representerar är det förstås en styrelse som aldrig haft en motsvarighet i någon som helst organisation för säkerhetsföretag i Sverige. Men så har också Säkerhetsbranschen också en mycket ambitiös agenda.
Kraven på styrelsen och den operativa ledning som inom kort ska tillträda är stora.

- Vi tror att den här mixade styrelsen blir väldigt stark tack vare kombinationen av gedigen branschkunskap och den lite bredare kompetens som Björn Eriksson, Gunilla Glasare och inte minst Dick Malmlund besitter, säger Mikael Johansson, Säkerhetsbranschens tillförordnade talesman.

En gigant
Björn Eriksson har just avslutat sitt uppdrag som regeringens samordnare när det gäller ”idrottsrelaterat våld”. Dessförinnan har han hunnit vara rikspolischef och landshövding i östergötlands län samt generaldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen. Lägg därtill att Björn Eriksson varit president över Interpool och World Custom Organization och tilldelats H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band, för att nämna några av hans meriter från det förflutna. Och nu brinner han för sitt nya uppdrag.
- Det känns som ett spännande uppdrag och det är ett väldigt kompetent team som jag har fått förtroendet att arbeta med, säger Björn Eriksson.

Unik branschorganisation
Säkerhetsbranschen är unik i Sverige då den direkt representerar teknikområdets producenter, systemintegratörer och installationsföretag samt larmcentraler och bevakningsföretag i en enda organisation. Dessutom är organisationen öppen för personer som representerar företag eller offentliga verksamheter inom slutkundsledet. Det kan nämligen bli ”associerade medlemmar”.
- För oss är det självklart att bjuda in kunderna i branschorganisationen. Vi har ju samma mål, att öka tryggheten i samhället, säger Mikael Johansson.

Etiskt råd
Den nya organisationens principprogram och verksamhetsplan är omfattande.
Bland våra främsta uppgifter är att tillse att medlemmar i Säkerhetsbranschen håller en hög kvalitet samt att medlemmarna agerar ansvarsfullt. Detta uppnår vi genom kvalitetskrav, certifieringar, etiska uppförandekoder samt genom att införa ett etiskt råd, säger Mikael Johansson.

Det etiska rådet har fått ett starkt mandat och har till uppgift att pröva kommersiella tvister och om medlemmarna agerat enligt god sed. En hörnsten är att de är säkerhetsmarknadens slutkunder som har majoritet i det etiska rådet. Ledamöterna i det etiska rådet är Cay Pettersson, säkerhetschef för Svenska Spel och Bo Wennström, professor vid Uppsala Universitet samt Mats Karlsson, affärsenhetschef på Siemens.

Kunden i centrum
Att kunderna och deras kompetens står i centrum är mycket tydligt. Förutom att de finns representerade i styrelsen och som associerade medlemmar är de också närvarande via ett fristående advisory board – nämligen tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), där Securitas förre informationschef åke Andersson är ordförande. Här finns flera säkerhetschefer från både handel och industri representerade.
- Det är bra med ett advisory board som står fria och själv kan driva frågor. Det kan ge en extra dynamik när det gäller opinionsbildning, säger Mikael Johansson.

Leverantörer
Till toppen av sidan