SecurityWorldMarket

2020-03-25

AVD hejdade branden i sex minuter

Från det att den obesprutade vägen fattade eld tog det ytterligare sex minuter innan AVD-väggen börja brinna.

Det nya släckmedlet AVD hejdade spridningen från en fullt utvecklad husbrand i hela sex minuter. Det visar ett nyligen genomfört test i Røyse vid Tyrifjorden, fem mil väster om Oslo.
– Sex minuter betyder väldigt mycket när vi kommer fram till en brandplats, säger Dag Mosengen, utryckningsledare på Brann og Redningstjensten i Ringerike kommune.

Det nya släckmedlet AVD för bränder i litiumjonbatterier har även visat sig ha goda egenskaper för brandbegränsning. Det var bakgrunden till testet i Røyse, där Brann og redningstjensten i Ringerike, genomförde sin årliga rökdykartest.

– Den här gången fick vi möjlighet att testa utrustning och rutiner i en skarp husbrand i stället för i en container, säger Dag Mosengen.

I anslutning till rökdykartestet passade man även på att testa AVD:s förmåga till brandbegränsning.

Cirka tre meter från huset byggdes två identiska plankväggar upp av obehandlat panelträ, 1,5 meter breda och 3 meter höga. Den ena väggen täcktes med AVD från en sexliters brandsläckare, den andra var helt obesprutad.

– Målet var att se hur länge vi kunde fördröja spridningen av elden genom att använda AVD, säger Kjell-Rune Sylte, på GPBM Norge.

Sex minuter mycket tid

Från det att den obehandlade väggen började brinna tog det sex minuter innan AVD-väggen fattade eld. Utryckningsledare Dag Mosengen har tidigare varit med och testat AVD, men var ändå imponerad av resultatet.

– Sex minuter är väldigt mycket tid när man kommer fram till en brandplats, det kan vara skillnaden mellan att lyckas släcka eller inte, säger Dag Mosengen.

Han menar att på sex minuter hinner man få fram rätt utrustning, få fram folk och kanske kyla omgivande väggar.

Test med värmekamera

Testet filmades också med värmekamera för att undersöka hur AVD klarar att stå emot strålningsvärmen från elden. Den termiska undersökningen visade att branden fick ett helt annat förlopp på den besprutade väggen. Den obesprutade väggen blev snabbt mycket varm på baksidan och klarade 18 minuter innan den föll, efter att den börjat brinna, medan den besprutade väggen höll emot värmen bra och klarade 32 minuter innan den föll, trots att strålningsvärmen var mycket hög.

– Det betyder att brandbegränsningstiden är mer än bara sex minuter, utan börjar närma sig 40 minuter, säger Kjell-Rune Sylte.

Redan i dag har Brann og redningstjensten i Ringerike utrustat sina utryckningsfordon med AVD-släckare. Men ännu har Dag Mosengen och hans kollegor inte behövt använda släckarna i skarpt läge, man har inte haft den typen av bränder.

– Hittills har vi bara testat släckarna vid en batteribrand och vid två husbränder, men nu vet hur vi kan använda dem när det blir skarp läge, säger han.

Han ser att det finns många möjligheter att använda släckmedlet, exempelvis vid bränder i elbilar, elcyklar och andra elfordon, eller för att skärma mot närliggande hus.

– Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen.

Avsett för lithiumbatteribränder
Housegard LithEx-6. Housegard 6 liters AVD brandsläckare är lämplig att använda mot bränder i litiumjonbatterier och fasta metaller. Litiumbrandsläckaren är testad och godkänd enligt EN3. Släckaren är designad för att upprätthålla högsta prestanda och kvalitet, den är tredjepartstestad och godkänd mot bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet skall bytas vart femte år. Rekommenderas för arbetsplatser där litiumjonbatterier hanteras (t ex bilverkstäder, sjukhus, lager, transport samt vid tillverkning av produkter där litiumjonbatterier används.)

Housegard LithEx Släckspray lämpar sig  för bekämpning av litiumjonbatteribränder av begränsad storlek i miljöer som exempelvis i bostäder, hotell, sjukhus, bilar, husvagnar, kollektivtrafik, båtar, flygplan. LithEx Släckspray är 30 cm hög och innehåller 500 ml AVD.


Leverantörer
Till toppen av sidan