SecurityWorldMarket

2019-02-05

Assa Abloy avslutade 2018 starkt

Assa Abloy gjorde ett starkt fjärde kvartal 2018 enligt delårsrapporten som presenterades idag.

Omsättningen ökade med 15 procent till 23.167 miljoner kronor (20.109), varav 6 procent (5) organisk och 3 procent (3) förvärvad tillväxt netto

Under perioden har avtal om fem förvärv tecknats. Dessa verksamheter har en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 miljoner kronor.

Rörelseresultatet 2) (EBIT) var 3.746 miljoner kronor (3.359), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)- Nettoresultatet 2) uppgick till 2.588 miljoner kronor (2.385). Vinsten per aktie landade på 2,33 kronor (2,15) och det operativa kassaflödet uppgick till 4.923 miljoner kronor (4.876)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 3,50 kronor (3,30) per aktie.

I en kommentar framhåller Assa Abloys VD Nico Delvaux VD och koncernchef att alla divisioner rapporterade organisk tillväxt under kvartalet och att rörelseresultatet för kvartalet ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 3.746 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 16,2 procent. Rörelsemarginalen var stabil i Americas och Asia Pacific, men sjönk inom de andra divisionerna huvudsakligen till följd av utspädning från förvärv och högre råmaterialkostnader.

Nico Delvaux kommenterar också förvärven under kvartalen.

– Med förvärvet av Luxer One integrerar vi en marknadsledande aktör inom hemleverans av varor i USA samt inom näthandeln med uthämtning av beställda varor i butiker. Vi förvärvade också Lorient, vilket utökar vår portfölj av tätningslister för dörrar vid sidan av innovativa tätningslister och klämskydd från Planet. De tre övriga förvärven var Exidor, Marenco och Pacific Door Systems. Under helåret förvärvade vi 19 bolag med årliga intäkter om 3,8 miljarder kronor, summerar han.


Leverantörer
Till toppen av sidan