SecurityWorldMarket

2023-10-18

Andra Sectech-dagen inleds med fokus på cybersäkerhet i byggnader

James McHale, marknadsanalytiker, vd och grundare av Memoori, inleder seminarieprogrammet såväl första som andra Sectechdagen

Seminariescenen på Sectechs andra dag, den 25 oktober öppnas klockan 09.15 med en presentation med rubriceringen ”Cybersäkerhet i smarta kommersiella byggnader”.

Presentationen baseras på marknadsundersökningsföretaget Memooris rapport *"Cybersäkerhet i smarta kommersiella byggnader 2022 till 2027" och ger en bild av den globala marknaden för cybersäkerhetsprogramvara, hårdvara och tjänster inom kommersiella fastigheter.

Många frågeställningar

Hur stor är marknaden för hårdvara, mjukvara och tjänster för cybersäkerhet? Hur är den uppbyggd? Vilka är de främsta drivkrafterna och utmaningarna för tillväxt? Var har övergången till mer distansarbete och den accelererade pushen för digital transformation avsett för marknaden. Vilken typ av aktörer utgör försörjningskedjan? Det här är några av frågorna som tas upp av James McHale, marknadsanalytiker, vd och grundare av Memoori.

Presentationen sker på engelska.

För deltagaranmälan och mer info

För fackfolk i säkerhetsbranschen gäller kostnadsfri entré till såväl Sectech-utställningen som till seminariets paneldiskussioner och presentationer. Allt som krävs för att komma in på Sectech är besöksanmälan till utställningen och därefter deltagaranmälan till seminarierna.

*För mer info och eventuell beställning av den 187-sidiga rapporten "Cybersäkerhet i smarta kommersiella byggnader 2022 till 2027" se AR Media Internationals webbsida och klicka här.Leverantörer
Till toppen av sidan