SecurityWorldMarket

2018-03-10

90 smash & grab-kupper under 2017

Så kallade smash & grab-kupper, där inbrott begås genom att fordon används för att forcera fastigheter, har blivit allt vanligare i Sverige. Det menar Larmtjänst.

Eftersom det tidigare inte har funnits någon samlad nationell statistik över smash & grab-kupper, har Larmtjänst sedan början av 2017 föra statistik.

Under 2017 inträffade 90 smash & grab-kupper i landet. Flest kupper inträffade Stockholms län med 46 kupper följt av Västra Götalands län med 14 kupper. Även Gävleborgs län är hårt drabbat av dessa brott med 12 stycken smash& grab-kupper förra året.

– Det är oftast en liten grupp som står för denna typ av brott vilket kan får stor inverkan på statistiken, säger Peter Sundman, utredare på Larmtjänst.

Tobaksvaror är det som oftast stjäls i samband med en smash & grab-kupp, följt av kläder, mobiltelefoner och datorer.

– I exempelvis Gävleborgs län har vi sett en våg av kupper mot matbutiker där gärningsmännen har siktat in sig på att komma över tobaksvaror, säger Peter Sundman.


Leverantörer
Till toppen av sidan