SecurityWorldMarket

2021-07-29

60 procent oroliga över säkerheten i molnet

Guy Podjarny, vd på Snyk.

Anpassningen till molnbaserade applikationer har förändrat hur verksamheter bygger moderna applikationer och resulterat i ökande säkerhetshot och ökad oro, enligt en undersökning från Snyk. Fler än hälften av företagen som deltog i undersökningen har upplevt minst en säkerhetsincident på grund av felkonfigureringar eller kända sårbarheter i sina molnbaserade applikationer. 60 procent kände även en ökad oro över säkerheten kopplad till dessa applikationer. 

– Synen på säkerhet är i förändring, både i branschen som helhet, men även vilket ansvar man lägger på den enskilde utvecklaren. Som undersökningen visar kommer företag som väljer att ge sina utvecklarteam rätt säkerhetsverktyg att leverera sina applikationer snabbare och säkrare än konkurrenterna, vilket kommer kunna flytta fram deras positioner under det kommande decenniet, säger Guy Podjarny, medgrundare och vd på Snyk.

Enligt undersökningen kände bara 36 procent av utvecklarna sig ansvariga för säkerheten. Samtidigt trodde färre än 10 procent av de med en uttalad säkerhetsroll att säkerheten ligger på utvecklarna.   

Undersökningen visar att företag med höga nivåer av automatisering för molnapplikationer också i högre grad anammat olika säkerhetstester. Företag som automatiserar hade dubbelt så stor sannolikhet att genomföra säkerhetstester och dubbelt så hög sannolikhet att inlemma statisk applikationssäkerhetstestning (Static Application Security Testing, eller SAST) och Software Composition Analysis (SCA) i sina utvecklingslivscykler. Automatisering gör det enklare att utföra tätare tester, vilket gör det möjligt att identifiera och åtgärda sårbarheter snabbare.

Nästan 70 procent av respondenterna med höga nivåer av automatisering kunde testa sin säkerhet dagligen och över en tredjedel (36 procent) kunde även åtgärda sårbarheten på bara en dag eller ännu kortare tid. För företag med låga nivåer av automatisering är det fler än en fjärdedel (28 procent) som inte vet hur lång tid det tar att åtgärda problem.


Leverantörer
Till toppen av sidan