SecurityWorldMarket
Annons

Ökad säkerhet och sänkta kostnader med öppen PSIM plattform

Control center equipped with an open PSIM Platform.

Kontrollcenter utrustat med en öppen PSIM plattform.

Efterhand som digitalisering fortsätter att utvecklas blir det än mer viktigt för människor att kunna använda och arbeta med tekniska system på ett tydligt och intuitivt sätt. Idag finns otaliga system som tillhandahåller en mängd svårhanterbar information, vare sig det handlar om säkerhetshantering, byggnadsautomation, kommunikationsteknik, IoT eller data mining.

– Att ena mängder av sensordata är den enda logiska lösningen, säger Christoffer Lindblom, försäljningschef i Sverige för Advancis, som utvecklat PSIM-plattformen WinGuard.

En PSIM-plattform konsoliderar information från alla anslutna system och förbereder den för enkel vidare bearbetning. Det är inte bara den aktuella statusen för olika delsystem som visas i plattformen (ex. från CCTV-, passerkontroll-, brandlarm-, HVAC- eller kommunikationssystem) utan även fullständig delsystemkontroll och central datahantering är aktiverat, allt via ett enda användargränssnitt.

Användningen av en centraliserad PSIM-plattform ger ökad effektivitet och minskar kostnaderna för utbildning och processen för underhåll av data. När en incident sker så tillhandahåller plattformen dynamiska och interaktiva arbetsflöden (Standard Operating Procedures / SOP) som gör den enkel att hantera och åtgärda, även för mindre erfaren personal, vilket tillför ökad säkerhet.

Fritt teknikval och djupare automation 

En PSIM-plattform är oberoende av de installerade tekniska delsystemen då den är leverantörsneutral.

– Kunderna ska ha möjlighet att fritt välja de tekniska system de föredrar att använda, baserat på exempelvis kostnadsbild eller utifrån vad som passar bäst för deras interna processer och befintliga tekniska infrastruktur, säger Christoffer Lindblom, som utsågs till företagets försäljningschef i början av året.

¬– En öppen PSIM-plattform integrerar delsystemen via tillverkarspecifika gränssnitt för att möjliggöra en enhetlig kontroll. Detta ger kunden fördelen att kunna addera ytterligare delsystem från valfria tillverkare i ett senare skede eller för att kunna förnya befintlig hårdvara när som helst, menar han vidare.

Utan PSIM försvåras processer

Utan PSIM är system installerade i en byggnad skilda från varandra, det vill säga de upptäcker specifika sensortillstånd, exempelvis när dörren till ett förråd lämnats öppen, men informationen är helt isolerad och inga andra system är inblandade. För många företag och organisationer måste proceduren för att hantera en sådan händelse kontrolleras av operatören i en eller flera pappersbaserade manualer för att förstå vem som ska informeras, vilka åtgärder som måste vidtas och samtidigt krävs det att någon fysiskt går till platsen för att stänga dörren.

– Dessutom finns det ofta ingen kontrollfunktion framtagen som säkerställer att operatören följer de interna säkerhetsriktlinjerna, hävdar Christoffer Lindblom.

Unified control of all technical systems in the building.Enhetlig kontroll av alla tekniska system i byggnaden.

Automatiska systeminteraktioner

Ett annat exempel är ett obehörigt tillträdesförsök: säkerhetsoperatörer i ett kontrollcenter kommer oftast inte att ägna någon större uppmärksamhet åt en sådan händelse på grund av mängden av liknande incidenter som flödar in. Men genom att använda en PSIM-plattform som konsoliderar informationen från alla delsystem och preparerar den för operatören, så kommer händelserna som är riktigt kritiska att upptäckas i och med att de enskilda delsystemen nu interagerar automatiskt. Det betyder exempelvis att ett främmande tillträdesförsök innebär att passerkortsinnehavarens data automatiskt överförs till kontrollcentret och att exempelvis bilder från relevanta säkerhetskameror, placerade i närheten av dörren kan visas.

– Detta gör det möjligt för operatören att omedelbart bedöma situationen och avgöra om detta faktiskt är innehavaren eller en okänd person, med tillgång till passerkortet, som nu provar att komma in i lokalen eller det säkrade området. Om det är det sistnämnda fallet så innebär det att passerkortet antingen har stulits eller tappats bort, förklarar Christoffer Lindblom.

Total överblick

Med en PSIM-plattform får operatörerna också support via olika verktyg, som SOP:er, vilka är individuellt anpassade till respektive incident. Där visas exempelvis planritningar, instruktioner och händelserelaterade videosekvenser så att operatörerna kan få en fullständig överblick av situationen och ta kontroll. En mobil app för smartphone/surfplatta möjliggör ytterligare verifiering av händelsen och fungerar som en extra sensor.

– Anställda på plats kan både bli informerade av kontrollcentret om situationen, inklusive få access till videosekvenser, och ha möjlighet att ge tillbaka information på olika sätt genom att exempelvis ta bilder av den misstänkta personen med sin mobila enhet, vilka direkt överförs till kontrollcentret, säger Christoffer Lindblom.

WinGuard – öppen skalbar PSIM-plattform

Advancis är en världsledande aktör inom marknaden för PSIM med certifierade integrationspartners runt om i världen. Företaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor nära Frankfurt i Tyskland.

Features of the open PSIM Platform WinGuard. 

Funktioner i den öppna PSIM-plattformen WinGuard.

WinGuard, företagets öppna och leverantörsneutrala PSIM-plattform används i många olika branscher i över 70 länder. Lösningen är skalbar från en enda arbetsstation till ett internationellt kontrollcenter och kan utökas när som helst genom tillägg av ytterligare servrar och klienter.

– För närvarande finns över 450 gränssnitt framtagna till olika system för säkerhet, byggnadshantering, kommunikation, ärendehantering, Computer Aided Dispatch och IoT-teknik. Det är också möjligt att enkelt utveckla nya gränssnitt, vilket ger kunderna full valfrihet med avseende på deras tekniska system, säger Christoffer Lindblom avslutningsvis.

Made in Germany

WinGuard är en till 100 procent tysk produkt. All utveckling görs vid Advancis huvudkontor i Langen utanför Frankfurt. Företaget har, förutom i Sverige, också kontor i Österrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

För mer information besök www.advancis.net


Leverantörer
Till toppen av sidan