SecurityWorldMarket

10.01.2023

Smarte Bygg og Adgangskontroll – Del 2 av 5

Identitet - kjernen i den smarte, sikre bygningen

Smarte bygninger dukker opp for å dekke krevende effektivitetsbehov for forbedret arbeidsflyt, optimalisert bygningsøkonomi og bærekraft.

Smarte bygninger dukker opp for å dekke krevende effektivitetsbehov for forbedret arbeidsflyt, optimalisert bygningsøkonomi og bærekraft. Illustrasjon: Timisu / Pixabay

Smarte bygg dukker opp for å dekke krevende effektivitetsbehov for forbedret arbeidsflyt, optimalisert bygningsøkonomi og bærekraft.
For å nå disse målene kreves sikre identiteter. Derfor er det naturlig at bedrifter innen ID-håndtering og adgangskontroll er tett på markedet for smarte bygg.

Investeringer i smarte bygg er drevet av effektivitetsmål, både fra et økonomisk og et bærekraftsperspektiv. Her er det store energi- og administrasjonsbesparelser å hente.

Nettopp administrasjonsfordelene er noe som driver mye av veksten for bedrifter innen ID-håndtering og adgangskontroll. Behovet for å ha kontroll over enkeltpersoners identitet på en enkel måte, for å kunne tillate eller nekte tilgang til en bygning, bør være bare noen få tastetrykk unna.

Tildeling, sperring og forespørsel om nøkler skal være raskt, enkelt og sikkert uavhengig av hvor det aktuelle personellet befinner seg. Den tilkoblede verden tilbyr nettopp det.

Ny atferd

Sikre identiteter er dermed en nøkkelfaktor når det gjelder å sikre det smarte bygget. Derfor er det et stort marked her for bedrifter i sikkerhetsbransjen. Pandemien har definitivt påvirket og fremskyndet utviklingen innen effektiv utnyttelse av næringsbygg. Dette gjelder spesielt kontorer, som i mange bedrifter er tilrettelagt for betydelig flere enn de som er på plass samtidig. Personal ønsker og får nå jobbe hjemmefra, ofte flere dager i uken.

Eiendomsoptimalisering

Kommersielle eiendommer deles av personer med både permanente og midlertidige tillatelser. Tillatelsene gjelder ofte bare for bestemte områder og bestemte tider. I de fremvoksende smarte næringseiendommene vil den effektive utnyttelsen helt sikkert øke betydelig. Plassene vil i enda større grad deles både av fast ansatte, som ikke har faste arbeidsplasser, og midlertidige gjester som trenger et kontor eller møterom for dagen eller uken. Eller hvorfor ikke tilgangsrettigheter til treningsstudio, badstue eller restauranter i eiendommen.

Etterspørselen etter bookingtjenester vil eksplodere og dermed skape nye muligheter for sikkerhetsbransjens aktører innen ID og adgangskontroll. Med stadig mer komplekse smartbygg kreves sikker, effektiv og fleksibel kontroll og administrasjon av eiendommens identiteter og autorisasjoner.

Næringen behøves

Sikkerhetsbransjens leverandører kan – med sine løsninger – bidra til både økt fysisk sikkerhet og beskyttelse av data og i tillegg bidra til en rekke andre ting som beleggsstyring, som fører til en mer effektiv og bærekraftig bruk av eiendommer. De er derfor en åpenbar del av økosystemet for smartbygg.

Sikkerhetssystem prioriteres

At tilkoblede sikkerhetssystemer generelt og adgangskontrollsystemer spesielt har tatt en tetposisjon i dagens stadig smartere bygg bekreftes av Schneider Electrics trendrapport fra 2021. I den ble resultatet av 125 gjennomførte intervjuer med eiendomsforvaltere, driftsledere, energiforvaltere. og tekniske ledere publisert. Sammen representerte de:

 • Private kontorer (64 respondenter)
 • Offentlig eide lokaler (61)

Respondentene ble spurt om hvilke av løsningene for drift og kontroll som allerede i dag finnes i hele eller deler av eiendomsbeholdningen? Svarene var som følger:

 • Adgangskontroll 60 prosent.
 • Innbruddsalarm 56 prosent.
 • Brannalarm 55 prosent.
 • Energiovervåking 46 prosent.
 • Varme/ventilasjon 36 prosent.
 • Videoovervåking 29 prosent.
 • Lysanlegg 26 prosent.
 • Solskjerming 5 prosent.
 • Vetikke 3 prosent.

  Adgangskontrollsystemer, innbruddsalarm og brannalarm ligger på topp, foran energiovervåking og oppvarming/ventilasjon. Videre er videoovervåking i forkant av lysanlegg og solskjerming.

  Adgangskontrolltrender

  I internasjonale rapporter om smarte bygg er det vanligvis snakk om en overordnet trend, nemlig åpne systemer. Andre klare trender er trådløst og berøringsfritt. Dette vil også prege tilgangssystemene i fremtiden.

  Tiden for de proprietære systemene er dermed over. Kunder ønsker å kunne endre maskinvare og gjøre sine egne valg. De ønsker ikke å bli låst til en spesifikk løsning. 

  En annen trend er berøringsfri adgangskontroll, der brukere ganske enkelt holder telefonen eller annen enhet nær en sensor for å få tilgang til et område. Sammen med det riktige autentiseringssystemet på enheten kan disse systemene være like eller sikrere enn "dumme" ID-brikker.

  I områder med høy sikkerhet kan berøringsfri tilgangskontroll kun utgjøre det første sikkerhetslaget. Biometrisk identifikasjon kan implementeres som det andre.

  Legg dette til AI-drevet programvare for adgangskontrollovervåking. Det vil bli mer vanlig i fremtiden. Ved å bruke eksisterende kameraer uten at det er behov for ekstra maskinvare for å bli distribuert, kan programvaren bidra med bedre tailgating deteksjon, men også påpeke uregelmessigheter i kortholderens atferd, for å nevne noen eksempler.

  Et multimilliardmarked

  Smartbyggmarkedet vil ha en ubestridelig innvirkning på salget av sikkerhetssystemer. Og det er et stort marked. I følge en rapport fra Fortune Business Insight anslås det globale smartbyggmarkedet å vokse fra 80,62 milliarder USD i 2022 til 328,62 milliarder USD innen 2029, med en CAGR på 22,2 prosent. Dette betyr store muligheter for markedet for sikkerhetsteknologi.

  Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.  Leverandører
  Tilbake til toppen