SecurityWorldMarket

13.01.2023

Smarte Bygg og Adgangskontroll – Del 5 av 5

Energisparing gjennom trådløs adgangskontroll

Assa Abloy Pulse energifangstlåser er de perfekte adgangsløsningene for det bærekraftige byggeprosjektet "A Place To" i Danmark og for institusjoner. Tilbudet inkluderer dører, dør- og vindusbeslag, låser, adgangskontroll og tjenester.

Assa Abloy Pulse energifangstlåser er de perfekte adgangsløsningene for det bærekraftige byggeprosjektet "A Place To" i Danmark og for institusjoner. Tilbudet inkluderer dører, dør- og vindusbeslag, låser, adgangskontroll og tjenester. Foto: A Place To/ ASSA ABLOY

Installasjon, daglig drift og utvidelse: Elektronisk adgangskontroll bruker energi over hele livssyklusen. Likevel er ikke energien som brukes på hvert trinn hugget i stein. Én teknologi har en klar energieffektivitetsfordel: trådløs.

Trådløs adgangskontroll gir de samme sikkerhetsfordelene som kablede dører og andre åpninger. Men fordi det er enklere å installere og drives av batterier eller energifangst-teknologi, sparer en trådløs lås energi sammenlignet med en tilsvarende kablet enhet.

Mange fordeler

Trådløs installasjon er raskere og mindre påtrengende. De fleste trådløse enheter krever lite eller ingen boring rundt en dør, mens hver kablet lås trenger kabling. Trådløse enheter oppgraderer sikkerheten uten å forstyrre personalet eller forstyrre arbeidsrutinene.

Vanligvis er en trådløs enhet montert uten å skade vegger eller dører - en avgjørende fordel for bedrifter som opererer fra leid kontorlokaler. Raskere installasjon betyr færre installatørturer til og fra lokaler, nok en energibesparelse i drivstofforbruk.

Energisparing i bruk

This Scottish university recently installed Aperio wireless locks to integrate 1600 doors into their electronic access system - enabling them to manage student traffic better, in real-time, and cut energy costs.
Dette skotske universitetet installerte nylig Aperio trådløse låser for å integrere 1600 dører i deres elektroniske adgangssystem – slik at de kan administrere studenttrafikken bedre, i sanntid, og kutte energikostnadene.
Foto: A Place To/ ASSA ABLOY

The Harvard Business Review* antyder at energieffektivitet nå er en av "nøkkelfaktorene for forretnings-suksess". I bruk bruker batteridrevne låser mindre energi enn kablede låser, som tradisjonelt fungerer via magneter koblet til strømnettet. For å opprettholde sikkerheten er de "alltid på".

Trådløse låser, derimot, trekker bare strøm når de presenteres for en legitimasjon. Dette skaper enda en potensiell energisparing: mer enn 70 %, ifølge en Assa Abloy-benchmarking-studie**.

Relaterte kostnader er også lavere for trådløst. For vedlikehold trenger trådløse låser bare et batteriskift, en gang hvert annet år (i gjennomsnitt). Slike effektivitetsfordeler var en viktig grunn til at University of St Andrews valgte trådløse Aperio-beskyttere for nesten 1700 studentboliger***.

Energifangst-teknologi

Selvdrevet adgangskontroll bruker energifangst-teknologi i stedet for strøm eller batterier. I en selvdrevet låsesylinder høstes energien som genereres ved å sette inn eller vri en programmerbar nøkkel for å drive digital sikkerhet.

En slik løsning er Assa Abloy Pulse. Bedrifter utsteder en autorisert bruker med én pulsnøkkel forhåndsprogrammert med alle deres tilgangsrettigheter. Lokaler kan utstyre nesten alle åpninger med Pulse, inkludert dørsylindere, kamlåser, møbellåser og hengelåser.

– En digital låsløsning for Pulse-energifangst kan administreres via skyen som en del av Incedo-adgangsløsningen, sier Joachim Mahlstedt, leder for kommersiell utvikling digitale adgangsløsninger hos Assa Abloy Opening Solutions EMEIA.

Hver Pulse-nøkkel har også en RFID-brikke inni for lesere på trådløse låser eller montert på en vegg: Det er ikke nødvendig for en bruker å ha med seg to legitimasjon. Denne ekstra bekvemmeligheten var en faktor i Danmarks bærekraftige prosjekt «A Place To» for boligutvikling, som valgte Pulse. Beboere låser bare opp leiligheter med en pulsnøkkel som også betjener RFID-lesere for å åpne fellesarealer****.

Montering av Pulse-låser er også energieffektivt – en installatør bytter ganske enkelt ut den eksisterende mekaniske sylinderen og sporene i en Pulse-enhet. Ingen batterier, ingen ledninger.

Muliggjør endringer i plassbruk og arbeidsmønstre

Trådløse systemer gir fleksibilitet ved rekonfigurering av kontorlokaler. Låser gir adgangskontroll et nytt stadium i livssyklusen, fordi de er mye lettere å flytte enn kablede enheter.

På denne måten gir trådløs låsing bedrifter fleksibiliteten til å tilpasse seg. En undersøkelse fra Future Forum fra 2022 fant at 58 % av kunnskapsarbeidere allerede følger et hybrid arbeidsmønster: «Fleksibilitet er forventningen – og i økende grad normen», konkluderer rapporten*****.

Mens oppgaven med å flytte en kablet dør er kompleks og energikrevende – eller umulig – flyttes trådløse enheter ganske enkelt dit det passer. De hjelper bedrifter å balansere mellomrom mellom for eksempel kontorer, co-working eller hotdesking.

– Vegger kan vanligvis ikke flyttes, sier Joachim Mahlstedt, men trådløse låser kan. Nok en gang er energien som forbrukes når du velger trådløse låser minimal sammenlignet med mange alternativer.


 

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen