SecurityWorldMarket

19.04.2024

Nye utdanninger for politiledere

Seksjonsleder Janne H. I. Helgesen (t.v.) og prosjektleder Anne Rød. Foto: Didrik Linnerud Arnesen, PHS

Alle Politihøgskolens lederutdanninger er revidert og oppgradert. Disse trer i kraft fra høsten 2024 – og inn i 2025. Dette betyr nye muligheter, både for søkere, studenter og høgskolen. En ny helhetlig modell kan gi et mer dynamisk og målrettet utdanningstilbud.

Janne H.I. Helgesen er seksjonsleder ved høgskolens avdeling for Etter- og videreutdanninger (EVU). Hun fremhever følgende:

– Dette markerer en ny trend der norske politiledere i større grad enn tidligere har mulighet til å bygge på og formalisere sin kompetanse på et høyere nivå.

Noen av de viktigste effektene man håper å oppnå er dette:

  • Gi politiledere bedre muligheter til å øke sin formalkompetanse og livslang læring
  • Økt gjennomstrømningen av studenter
  • Tilby flere relevante utdanninger i politiledelse
  • Studier som både møter nye samfunnstrender og krav
  • Undervisning basert på den nyeste forskningen innen relevante fagområder
  • Bedre lederskap og styring i politilederrollen

Politihøgskolen har tilbudt utdanninger for politiledere siden tidlig på 1980-tallet. Ledelse er et av fagområdene som tradisjonelt har hatt flest søkere per studieplass, noe som viser den aktualitet og etterspørsel som kontinuerlig er til stede i politi- og lensmannsetaten på dette fagområdet.

Politiets hovedstrategi om forebygging ble også gjenstand for diskusjon i revisjonsprosessen. Anne Rød har vært prosjektleder for arbeidet:

– Forebygging er et lederansvar og det innebærer at alle ledere i politiet, uansett funksjon, har et ansvar for implementering av forebyggende tiltak og helhetstenking.

Og hun legger til:

– Det var uvant å tenke bærekraft når politilederutdanningene skulle videreutvikles, men blant FNs bærekraftsmål fant arbeidsgruppen to mål som var særlig relevante: Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder. Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring.

Bærekraft ble inkludert som en læringsutbyttebeskrivelse i utdanningene og tilpasset profilen til den enkelte utdanning.Leverandører
Tilbake til toppen