SecurityWorldMarket

09.01.2023

Smarte Bygg og Adgangskontroll – Del 1 av 5

Markedet for IoT i smarte, kommersielle bygg med sunn vekst

Smartbyggmarkedet er i ferd med å varmes opp igjen, ikke minst markedet for Building Internet of Things (BIoT).

Smartbyggmarkedet er i ferd med å varmes opp igjen, ikke minst markedet for Building Internet of Things (BIoT).

Smartbyggmarkedet er i ferd med å varmes opp igjen, ikke minst markedet for Building Internet of Things (BIoT). I følge den siste markedsundersøkelsesrapporten fra Memoori har BIOT-markedet gjort en sunn forbedring gjennom 2021, og vokst med 21 % til å stige over totalen for 2019, til noe over 47 milliarder dollar.

Analytikerne anslår at markedet vil fortsette å vokse med sunne 12% CAGR, og øke fra 47,07 milliarder dollar i 2021 til anslåtte 92,88 milliarder dollar innen 2027.

Den siste informasjonen gir også en prognose om at antall tilkoblede IoT-enheter installert i kommersielle smarte bygninger kan vokse med sunne 11,1 % CAGR for prognoseperioden, og øke fra anslagsvis 1,264 milliarder i 2021 til over 2,5 milliarder innen 2027.

Building Internet of Things (BIoT)-markedet er i utvikling. Der hvor fokuset på markedet tidligere var å levere de nødvendige teknologiene i BIOT-maskinvarestabelen, som enheter, sensorer og tilkobling. Nå ser det ut til å være en overgang til mer resultatbaserte og analysedrevne applikasjoner som søker å oppnå visse resultater.

Forskerne fant at det er et økende press i industrien mot å forbedre verdiene av data some genereres av BIOT gjennom forbedret systemintegrasjon, i motsetning til begrensede silo-systemer. For å oppnå dette innenfor bygninger, blir det i økende grad tatt til orde for en lagdelt horisontal systemarkitektur, som er teknologiagnostisk, gjennom å bruke åpne standarder, åpne protokoller og ikke-proprietære løsninger.

Det er et økende press på industrien mot å integrere bygg-nettverk, systemer, sensorer, enheter og skybasert programvare for å tilby en robust og sikker arkitektur. Dette for å sikre at alle komponenter kan kommunisere med hverandre og fungere som en sammenhengende helhet, i stedet for å være begrensede, som silo-systemer. For å oppnå dette blir det i økende grad tatt til orde for en lagdelt horisontal systemarkitektur, for å støtte leveringsalternativer på en strukturert måte.


Det digitale BIOT-skillet

Pandemien har fortsatt med å validere BIOT-investeringene til mer fremtidsrettede bygningseiere og -operatører. Dette gjennom å effektivt demonstrere verdien av mange tidligere eksisterende BIOT-løsninger for å levere mer hardfør og effektiv forretningsdrift.

For eksempel viste det seg utfordrende å få ekstern tilgang til byggsystemnettverk og -enheter for å overvåke og konfigurere ytelsen under pandemien for de som ikke hadde de nødvendige systemene på plass. I mange tilfeller førte dette til at energi ble kastet bort på oppvarming av tilnærmet tomme bygninger. Mens belegget på kontorbygg falt til nesten null i noen land, falt energibruken bare med 10–15 %.

Et komplekst konkurranselandskap

Konkurranselandskapet for BIOT er fortsatt utrolig komplekst og variert. Nivået av fragmentering som fortsatt observeres i markedet kan fungere som en kilde til forvirring og frustrasjon for kjøpere, med mange leverandører av punktløsninger og plattformer som kjemper om oppmerksomheten. Ledende leverandører av plattformløsninger begynner imidlertid å dukke opp, og brukerbasen ser ut til å samle seg rundt et mer begrenset antall plattformleverandører, hvor de som ikke er i stand til å opprettholde en bærekraftig brukerbase, blir tvunget til å slå seg sammen eller trekke seg ut av markedet.

Analytikerne ser også en større grad av samarbeid mellom IT- og OT-verdenen. Et økende antall leverandører samles rundt skyløsninger levert av store IT-selskaper som Amazon og Microsoft. Dette burde underlette utviklingen.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen