SecurityWorldMarket

17.04.2024

Palo Alto Networks lanserer skyoptimalisert operativ sikkerhetsplattform

Palo Alto Networks introduserer Cortex XSIAM for Cloud, som tilbyr en direkte innebygd mulighet for å integrere sky-spesifikke sikkerhetsteknologier inn i én samlet plattform. Noe som gjør Cortex XSIAM til markedets første SOC-plattform optimalisert for skyen.

De fleste bedrifter som benytter seg av skyen møter utfordringer med å sikre at skyinfrastrukturen er like beskyttet som den lokale infrastrukturen. Tradisjonelle IT-sikkerhetsløsninger opererer i siloer, noe som motarbeider det nødvendige overblikket over skyinfrastruktur, tjenester og data.

Derfor er det en nødvendighet å inkorporere skysikkerhet direkte inn i det operative sikkerhetssenteret som sikkerhetspersonell overvåker virksomheten fra. Palo Alto Networks’ nye Cortex XSIAMs skaper én intuitiv, KI-støttet plattform for både overvåkning og respons.

– De nye tiltakene er det første skrittet mot å beskytte bedrifters infrastruktur. Utviklingen av Cortex XSIAM betyr at vi gjennom kunstig intelligens og automatisering kan eliminere datasiloer, styrke oppdagelsesevnen og skape de beste forutsetningene for SecOps-team, sier Gonen Fink, SVP for Products for Cortex & Prisma Cloud i Palo Alto Networks.

Palo Alto Networks med Cortex XSIAM har blant annet:

  • Omfattende brukergrensesnitt og forenklede arbeidsflyter: Innenfor den samme integrerte plattformen i Cortex XSIAM kan SOC-analytikere nå bruke et nytt Cloud Command Center for å skape fullstendig synlighet over skyressursene. Det betyr at sikkerhetsteam kan identifisere og reagere på skytrusler raskt.
  • En ny Cloud Security Agent: Prisma Clouds kraftfulle kombinasjon av sårbarhets- og overholdelsesstyringsfunksjoner med Cortexs beste kjøretidssikkerhet og trusselbeskyttelse utvider synligheten betydelig og forenkler implementering og drift på tvers av et helt sikkerhetsprogram.
  • Naturlig integrasjon med det bredere Cloud Security-verktøysettet: Den nye Prisma Cloud-integrasjonen via Cloud SOC, skaper bredere kontekst og sikkerhetsstatusinformasjon om skyressurser for detaljert hendelsesgruppering og mer direkte navigasjon.


Leverandører
Tilbake til toppen