SecurityWorldMarket

29.11.2018

Bergen Havn velger Securitas som sikkerhetsleverandør

Securitas har inngått avtale med Bergen Havn og skal ivareta sikkerheten ved havnen fra 1. januar 2019. Avtalen har en varighet på 2+2 år.

I tildelingsbrevet var det lagt vekt på at Securitas på en god måte hadde beskrevet hvordan løsninger innen ny teknologi kan bidra til bedre sikkerhet og en mer effektiv og rasjonell gjennomføring av vektertjeneste for Bergen Havn.

- Bergen Havn har i 2018 lyst ut anbud om vektertjenester for ivaretakelse av ISPS sikring med fokus på adgangskontroll. Anbudet var lyst ut med vekt på 80% pris og 20 % løsningsforslag. Etter en samlet vurdering falt valget på Securitas, og vi ser frem til å innlede ett tett og godt samarbeid, sier maritim leder, Christian Hafstad, ved Bergen Havn.

Avtalen omfatter adgangskontroll, overvåking og tilsyn knyttet til ISPS-vakthold der spesialutdannede vektere utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security).

- Som en av Europas største cruisehavner er Bergen Havn er en svært spennende kunde for oss, og vi ser frem til å starte samarbeidet 1. januar, sier avdelingssjef for Securitas i Bergen, Reidun Helle.


Leverandører
Tilbake til toppen