SecurityWorldMarket

2022-06-09

Videoövervakning – Del 3 av 6

Stort behov av utbildning om kameror med videoanalys

Anders Karlsson (till vänster) på Bosch tog utbildningsinitiativet, men det var Mats Adman från Rapid och Andreas Johansson Österberg på Tennotech som från början väckte diskussionen om kvalitetsbrister och utbildningsbehov.

Anders Karlsson (till vänster) på Bosch tog utbildningsinitiativet, men det var Mats Adman från Rapid och Andreas Johansson Österberg på Tennotech som från början väckte diskussionen om kvalitetsbrister och utbildningsbehov.

Till sommaren har cirka 50 personer gått den utbildning om intelligenta uppkopplade kameror som Bosch och Tennotech startade efter årsskiftet.

– De allra flesta som har gått kursen eller som äranmälda till kommande kurser är installatörer. Men också konsulter har anmält sig till utbildningen, säger Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security, som också ser säljare som en målgrupp.

Securityworldmarket.com publicerade i augusti 2021 en debattartikel av Rapids vd, Mats Adman. Den handlade om hur allt fler fellarm från undermåligt installerade kamerasystem belastar larmcentralerna. Andreas Johansson Österberg, affärsutvecklingschef Tennotech, följde upp med liknande branschkritik i en uppföljande artikel. Därefter bjöds båda in till en paneldiskussion om intelligent videoövervakning på Sectech, där även Anders Karlsson ingick i panelen. Debattens konklusion var att det inte fanns utbildning som täckte branschens kunskapsbehov när det gäller intelligent kamerabevakning.

Fyller ett behov

Det är mot den bakgrunden som Bosch Security tog initiativ till det utbildningsprojekt som sedan årets början bedrivs i samarbete med Tennotech.

– Även om det finns mycket okunskap så vill jag betona att det också finns många integratörer och installatörer med hög kompetens när det gäller kamerasystem med videoanalys. Men något incitament att dela med sig av sin kunskap till konkurrerande företag har de förstås inte, säger Anders Karlsson.

– Därför måste någon gå i bräschen för att öka kompetensen i ett bredare perspektiv. Vi tog utmaningen eftersom ingen annan gjorde det. Framgent hoppas jag att någon eller några specialiserade professionella aktörer kommer in och tar tag i utbildningsbehovet.

Öppen neutral utbildning

Anders Karlsson är noga med att betona att utbildningen inte vänder sig specifikt till Bosch-kunder.

– Det här är en helt öppen grundläggande videoanalysutbildning som lär ut hur kamerasystemet ska kopplas till en larmcentral på rätt sätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar att slippa oönskade larm och samtidigt få en lösning som larmar när det behövs.

– Mycket av innehållet handlar om planering och projektering. Hur ska kamerorna sättas, på vilka platser och vad ska man undvika? Jag uppskattar att 65 procent handlar om att förmedla know-how för att lära ut hur man ”fångar tjuv med kamera”. Det betyder att vi ägnar 35 procent åt videoanalyskonfiguration.

Proffs på videoanalys

Tennotech, som är specialiserat på mjukvarubaserade lösningar för videoövervakningssystem, är en viktig partner i Boschs utbildningsprojekt.

– Tennotech håller i utbildningens tekniska del när det gäller videoanalys. Deras erfarna och kompetenta team har arbetat med videokonfiguration under många år och sett det mesta. Dom kan sin sak helt enkelt, säger Anders Karlsson.

Mycket mer än videoanalys

Tennotechs affärsutvecklingschef, Andreas Johansson Österberg är dock noga med att understryka att det inte räcker att vara duktig på videoanalys för att säkra upp att uppkopplade kamerasystem levererar relevanta larm och exkluderar oönskade larm. Det är det lång räcka av faktorer som spelar in.

– Från införsäljning och projektering, till när man ska blanda in IT-ansvarig eller en IT-avdelning och hur ska man göra installationen och så vidare, tills det är skarpt i larmcentralen dit antalet oönskade inkomna larm ska minimeras. Alla pratar om videoanalysen och visst, den är viktig, men det är bara en del av många saker i en lång kedja, säger Andreas Johansson Österberg.

Engagerade larmcentraler

Rapid Securitys och SOS Alarm input om vad som är viktigt ur ett larmcentralperspektiv har också varit viktigt för utbildningens innehåll. Operatörerna på larmcentralerna är ju de som får hantera effekterna av undermåliga leveranser kamerasystem. Fellarm är ett stressmoment. En bättre utbildad installatörskår skulle förbättra operatörernas vardag väsentligt. Anders Berken, produktägare på SOS Alarm, ser att det finns ett hål i utbildningsutbudet här.

– Det finns många bra saker i den SSF-utbildning som bedrivs idag, men det saknas ju väldigt mycket när det gäller modern videoanalysteknik, hur man ska tänka och sätta upp den, kommenterar han och får medhåll av Mats Adman på Rapid.

– Exakt så. Utbildningen var nog bra då den startade för många år sedan, men tekniken har förändrats och utbildningen har inte hängt med. Det medför att utbildningen lär ut saker som kanske inte är så relevant idag, säger Mats Adman.

Och Anders Karlsson vill att larmcentralerna ska bidra till att ännu fler installatörer utbildar sig.

– Ja, vi hoppas att larmcentralerna ser värdet i utbildningen och i certifieringen så att de antingen kräver eller rekommenderar certifiering, säger han.

Säljare utbildas i videoanalys

Utbildningen som erbjuds nu vänder sig till installatörer på individnivå och inkluderar åtta timmars undervisning. Nätversionen körs under två halvdagar, medan utbildningen i fysisk miljö (Bosch kontor i Kista), sker under en heldag. Genomförd kurs och godkänt prov belönas med ett certifikat.

Till hösten avser Bosch att även bjuda in säljare till utbildning.

– Det är ju i samband med införsäljning som kundens förväntningar på de intelligenta systemen tar form. För att de ska överensstämma med verkligheten behöver säljarna mer kunskap. Därför startar vi en utbildning som är anpassad för säljare under hösten, säger Anders Karlsson avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan