SecurityWorldMarket

2019-10-09

Intelligent videoövervakning – Del 3 av 7

Kunderna driver fram Axis innovativa lösningar

Axis P9106-V i en hiss.

Axis P9106-V togs fram efter att kunder hade efterfrågat en kamera anpassad till hörn, för till exempel hissar.

Förr var det teknikföretagen i säkerhetsbranschen som tog fram lösningar som de trodde marknaden behövde. Det var inte alltid som tillverkarens mål överensstämde med behoven på marknaden.

Idag involveras ofta kunderna i ett tidigt stadium för att ge sin syn på vilka behov som finns och därmed bidra till relevanta innovativa produkter.

Axis, världsledare inom nätverksbaserade säkerhetskameror, tar mycket hjälp av sina partners och slutkunder för att hitta rätt i sitt innovationsarbete.

Att träffa kunder och partners är en mycket viktig del i produktutvecklingsprocessen, för att utveckla kreativa banbrytande produkter för en smartare och säkrare värld.

– Vi arbetar tillsammans med våra partners och kunder för att förstå deras utmaningar och behov och hitta de bästa möjliga produkterna och lösningarna avseende funktionalitet, användarvänlighet, hållbarhet och estetik, säger Michael Chen, Global Product Manager, Axis Communications.

Ligger i framkant

Vid utveckling av specialkameror besöker ingenjörer ofta kunderna, innan utvecklingsarbetet påbörjas, för att se hur produkterna och lösningarna är tänkta att fungera när de används, och i vilken miljö. På så sätt inhämtar Axis bättre förståelse och kunskap kring hur produkterna kan göras ännu bättre och mer anpassade till marknadens behov, i synnerhet när det är en för ingenjörerna ny miljö som kameran ska användas i.

– Det handlar om att vara lyhörd för kundernas önskemål, men samtidigt tänka ett steg längre, för att hela tiden ligga i framkant, säger Michael Chen.

Hörnkamera – ett exempel

Nätverkskameran Axis P9106-V är ett bra exempel. Den togs fram efter att kunder hade efterfrågat en kamera anpassad till hörn, för till exempel hissar. Kameran skulle ha en god överblick över hela området, från hörn till hörn, utan någon död vinkel, för att skapa god trygghet för personer som färdas i hissar, inte minst kvälls- och nattetid.

– Vi såg också andra områden där våra kunder har väldigt specifika utmaningar, som inte täcktes av de standardprodukter som finns på marknaden. Vi utvecklade därför en kamera som möter dessa behov, säger Michael Chen.

Publika transporter till exempel tunnelbanor, tågstationer, parkeringsgarage, banker, kommersiella fastigheter, flygplatser, samt vården var några av de områden där Axis såg användningsområden.

Många utmaningar

Kameran skulle för det första vara lätt att installera och underhålla utan att hissarna skulle behöva stanna – av säkerhetsskäl. Tidigare kameror krävde att man klev upp på hissen, inne i hisschaktet, för installation och underhåll, och därför behövde hissen stoppas, vilket kostar pengar. Utöver kostnadsbesparingar är det ur säkerhetssynpunkt bättre att utföra installation och underhåll inifrån hissen. Återkoppling från kunder var också att man ”inte ska behöva tre händer” vid installation och justeringar.

Många kunder önskade också robusta och slagtåliga produkter som är lätta att rengöra och tvätta av, då kameror i hissar ofta utsätts för sabotage: färgspray, tuggummi och folk som slår på kamerorna.

Dessutom efterfrågades snygg design, för att passa in i hissarnas estetik.

Specialbehov

Inom sektorerna kriminalvård och psykiatrisk vård efterfrågades en kamera som var väl sammanhållen, för att undvika att delar från kameran skulle kunna användas till självskadebeteende.

– För oss är det viktigt att ha en dialog med och lyssna på våra kunder, som vill ha trygghet dels i sin verksamhet dels för sina kunder, säger Michael Chen.

Mångsidig kamera

Nu är Axis P9106-V nätverkskamera ute på marknaden och resultatet är en enhet som kan ”se” ett område upp till 130 grader horisontellt och 95 grader vertikalt, utan blinda fläckar. Vidare finns inga synliga skruvar och tack vare innovativa skruvbeslag är den väldigt enkel att installera.

– Vi ville inte ha några synliga skruvar då kameran är i ett såpass litet utrymme som en hiss, säger Michael Chen.

– Istället satte vi upp ett magnetiskt hölje över kameran. Det var också miljövänligt då enbart det magnetiska höljet är av rostfritt stål.

Kameran, tillsammans med ett tillbehör utrustad med mikrofon, kan även spela in samtal. Dessutom är den smidig att integrera kameran med befintliga säkerhetssystem och övrig IT-infrastruktur.

Inga blinda fläckar

En uppskattad egenskap är att kameran erbjuder full täckning av små utrymmen, utan blinda fläckar, och bilder av mycket hög kvalitet, menar Michael Chen.

– Kamerorna bidrar därmed till att öka tryggheten och säkerheten för de som färdas i hissarna, säger han.

Axis P9106-V smälter också väl in i omgivningen. Kameran kan enkelt målas om, om man vill att den ska passa in ännu mer i den kringliggande miljön.

Enkla att underhålla

Michael Chen framhåller vidare att kamerorna inte kräver så mycket support och att de är lätta att underhålla. Underhåll kan ske inifrån hissen, så att hissen samtidigt kan åka som vanligt.

– Vidare är kameran robust. Om en kamera vandaliseras och skulle behöva tas isär och underhållas, är den enkel att rengöra och det är lätt att byta ut och ersätta delar.

Om kameran, eller hela hissen där kameran är installerad, skulle behöva sprutas ren med en högtryckstvätt så fungerar detta väl då kameran är vattentät, säger han.

– Det är superlätt att byta glas, exempelvis om kameran skulle vara vandaliserad, man behöver inte ens stanna hissen. För hisstekniker och installatörer innebär det en bättre, enklare och säkrare arbetsmiljö, säger Michel Chen avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan