SecurityWorldMarket

2019-02-26

Inbrottslarm – Säkerhetslösningar

Kraftfullt tidsbesparande larm adderas till beprövat passersystem

Chris Hallén, sälj- och avtalsansvarig på Tidomat, ser fram mot lanseringen av det nya inbrottslarmsystemet som ska integreras i Smartone, Tidomats väl beprövade passersystem.

Tidomat bygger in ett inbrottslarmsystem med fleranya funktioner i sitt passersystem Smartone (läses SmartONE). Många av funktionerna syftar till att förenkla för såväl installatör som användare.

– Redan innan systemet är installerat hos kunden kan det programmeras i vår övergripande programvara. Det är otroligt tidsbesparande, säger Chris Hallén, sälj- och avtalsansvarig på Tidomat.

I säkerhetsbranschen är Tidomat mest känt för passersystem. Men under 2019 kommer Smartone att kompletteras med inbrottslarm.

– Initialt så kommer vi att släppa en lösning med upp till 512 sektioner och 300 larmområden.

Det blir ett passersystem med integrerat larm. En central kan – om man använder vår interna RS485-lösning – ha upp till 64 dörrmiljöer och vi kan ha fler dörrar men i dag så är webbgränssnittet inte anpassat för att enkelt hantera fler. De flesta konkurrenter klarar bara upp till åtta dörrmiljöer per central, säger Chris Hallén.


Låsta larmklasser
Det nya är att man med hjälp av en licensnyckel och uppgraderad webbserver-programvara kan uppgradera ett Smartonepassagesystem till ett passagesystem med integrerat inbrottslarm. Tidomat kommer också att följa de kravställningar som SBSC och SSF har för programmering av de olika larmklasserna (graderas 1 – 4 ) och i grunden ha en låst larmklassprogrammering. Det innebär att kunderna väljer licens utifrån vilken larmklass som krävs för objektet. Sedankan systemet bara programmeras i enlighet med kraven för den valda larmklassen.

– Det kommer att skapa ett större tryck på att göra rätt utan avsteg och därmed bidra till en mer seriös marknad, säger Chris Hallén.

Smartone kommer att certifieras för samtliga klasser men om det sker på en gång eller i steg är inte helt klart ännu.

Smidig manöverenhet med grafisk presentation.Smidig manöverenhet med grafisk presentation.


Dynamisk sektionering

En annan nyhet är så kallad dynamisk sektionering. Sektionsnumret är inte unikt i Tidomats system, vilket ger en mer flexibel programmering och genom att arbeta med rullister i systemet så går det väldigt fort att programmera. Detta går att utnyttja till exempel i ett kontorshotell där utrymmena ser ungefär likadana ut – då blir programmeringen identisk och installatören kan programmera systemet väldigt snabbt.


Enkel dokumentation
I de olika Tidomatsystemen som saluförs är det mycket enkelt att få ut dokumentationen på hur systemet är programmerat. Förenklat kan man säga att när programmeringen är gjord är det bara att printa dokumentationen och leverera till kunden.

– All programmering sker i centralens webbserver. Det är otroligt tidsbesparande, säger Chris Hallén.

Smartone riktar sig i första hand till olika företag, industrier med flera, men i princip alla kunder som har behov av passerkontroll och inbrottslarm. Tidomat kommer att använda befintliga godkända larmsändare och har valt att använda SOS Access V4, ett larmprotokoll som de flesta larmcentralerna kan ta emot. Protokollet kan skicka omfattande information till larmcentralen, vilket underlättar förberedelserna för väktare eller annan personal som ska utföra åtgärdsinsats på det larmade objektet.


Högtalare
Smartone är IP-baserat och kommer kunna kopplas till nätverkshögtalare. När det går ett larm eller om en nödutgång ej blir upplåst vid larmavslag, så går det exempelvis att få tal i klartext som till exempel berättar att en nödutgång ej är upplåst (så kallad vital funktion), eller så kan olika larmbesked talas ut direkt i samband med larm.

Marknaden går just nu mot integrerade lösningar med styrning av belysning, värme, ventilation och liknande och det kan också integreras mot Smartone, dels i viss mån direkt men också via Tidomats programsuite IMP.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan