SecurityWorldMarket

2023-08-02

Transportsäkerhet – Del 2 av 3

Kamerabevakning i kollektivtrafiken kan bidra till mycket mer än säkerhet

Men med hjälp av insikter från videoanalys kan infor-mation presenteras i realtid ombord på bussar, tåg och även på perronger, exempelvis beläggningsinformation som guidar passagerarna till tågvagnarna med lediga sittplatser, samt till utrymmen för rullstolar eller  barnvagnar.

Men med hjälp av insikter från videoanalys kan infor-mation presenteras i realtid ombord på bussar, tåg och även på perronger, exempelvis beläggningsinformation som guidar passagerarna till tågvagnarna med lediga sittplatser, samt till utrymmen för rullstolar eller barnvagnar.

Axis har levererat kameralösningar för kollektivtrafik i mer än ett decennium. Kamerorna har stärkt säkerheten och skapat ökad trygghetskänsla hos passagerare och personal.

Men tekniken kan också användas för att ge insikter som kan effektivisera logistiken och optimera passagerarnas användarupplevelse.

– Vår uppgift är att se till att varje aspekt av den tjänst som erbjuds kunderna är så bra den kan vara, säger Markus Lai, utbildningschef för Axis i Norra Europa.

Axis Communications är en pionjär och världsledare när det gäller nätverksbaserade säkerhetskameror. Företaget har genom åren levererat kameralösningar till de flesta vertikalmarknader. Kollektivtrafiken är inget undantag. Ett talande exempel är Stockholms Lokaltrafik (SL) som hanterar närmare en miljon passagerare dagligen. Där har fler än 22 000 kameror installerats i bussar, pendeltåg, lokaltåg, spårvagnar, perronger och tåg i tunnelbanan – utan tvekan norra Europas största installation.

Kamerornas primära syfte

Intelligensen kan ge viktig information om såväl långsiktiga servicebehov som för framtida infrastrukturplanering, säger Markus Lai.
Intelligensen kan ge viktig information om såväl långsiktiga servicebehov som för framtida infrastrukturplanering, säger Markus Lai.

SL:s syfte med kamerorna, som är uppkopplade till den egna Trygghetscentralen, är att de ska bidra till att upprätthålla en hög säkerhet och trygghet för passagerare och personal. De ska bidra till bekämpning av brott som stöld, rån och skadegörelse men också vara ett viktigt stöd för personal i den dagliga verksamheten och vid räddningsinsatser.

Det inspelade bildmaterialet från säkerhetskamerorna kan användas för att göra nytta vid utredningar av olyckor, brott samt för analyser i arbetet med att förebygga olyckor. Utfallet har varit gott, enligt Axis utbildningschef Markus Lai.

– Kombinerat med hög bildkvalitet har kamerorna varit en avgörande del i att hitta specifika individer för högprofilerade brott och attentat, säger han.

Kamerorna sänkte brottsligheten

Men när det gäller brott gör kamerorna inte bara nytta vid utredningar. Dess brottsförebyggande effekt har dokumenterats av Mikael Priks, docent i nationalekonomi vid Stockholmsuniversitet, som i sin ESO-rapport till regeringen 2015 kom fram till att anmälda brott sjönk med i genomsnitt 25 procent efter att kameror installerats på tunnelbanestationer. Framför allt minskade stölder och skadegörelse.

Intelligenta kameror för ökad driftsnytta

Nyttan med SL:s kameror är med andra ord obestridlig. Men kamerorna kan göra betydligt mer än bara utgöra verktyg för säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken, enligt Markus Lai.

– Med framsteg inom artificiell intelligens och kamerateknik är det nu möjligt att distribuera videolösningar med avancerad djupinlärningsanalys som på ett tillförlitligt sätt kan klassificera och analysera objekt och människor, och på så sätt se mönster i beteende och rörelse för statistisk analys, säger han.

Insikter ger förbättringar

Dagens kameror är datorer som samlar in data som ger insikter och underlag som kan användas av kollektivtrafikmyndigheter och tjänsteleverantörer för att öka säkerheten och tryggheten, men också för att bidra till ökad effektivitet samt bekvämlighet för passagerarna.

– Intelligensen kan ge viktig information om såväl långsiktiga servicebehov som för framtida infrastrukturplanering. Områden med högt antal passagerare kan vid rätt tid få korrekt tillsyn och personalförstärkning kan tillkallas vid behov, vilket kan öka den upplevda servicen för kunderna, kunderna, säger Markus Lai.

– Det kan ske genom att man omfördelar resurser, så att personal från platser med färre resenärer kan flyttas till platser där personalbehovet är större vid det givna tillfället, förklarar han vidare.

Kan minska störningsavbrott

Med passagerarinsikter – som intelligenta kameror kan fånga upp och identifiera – möjliggörs minimering av störande avbrott och förbättringar av den totala effektiviteten. Störningar i kollektivtrafiken är inte bara kostsamma för tjänsteleverantörerna, de ökar också restiden för passagerare och kan bidra till köbildningar i trafiken. Att upprätthålla ett jämnt flöde av fordon för att möta nuvarande och förutspådda passagerarbeläggningsnivåer kräver noggrann planering, exakt timing och effektiv ombordstigning för passagerarna.

– Men med hjälp av insikter från videoanalys kan information presenteras i realtid ombord på bussar, tåg och även på perronger, exempelvis beläggningsinformation som guidar passagerarna till tågvagnarna med lediga sittplatser, samt till utrymmen för rullstolar eller barnvagnar.

– Denna insikt sparar dyrbar tid och kan medverka till att tidtabellen för de olika transportmedlen i kollektivtrafiken kan hållas, säger Markus Lai.

Effektiv ombordstigning i Berlin

Ett exempel på just detta är Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), motsvarigheten till SL i Berlin, som med hjälp av Axis-kameror i sina dubbeldäckade bussar försett sina resenärerna med information om fordonsbeläggning.

– Axis-kamerornas sensorer räknar passagerarna och kan vid behov med skylt- eller pushmeddelanden i realtid meddela rekommendera sittplatser på övre plan för optimerad passagerarfördelning, säger Markus Lai.

Situationsmedvetenhet i realtid

Intelligenta kamerors uppgift i kollektivtrafiken handlar sålunda allt mer om att få insikter för att ge en situationsmedvetenhet i realtid och optimera prestanda i tid. Genom att dela dessa insikter mer brett med andra ”smart city”-intressenter, kan stadsplanerare och transportleverantörer säkerställa tillräcklig tillgänglighet för taxi, e-skoter eller cykel för passagerarnas ”sista miltransport”.

– Ett möjligt utfall är att den data och information som samlas in i realtid i kollektivtrafiken når kunderna innan deras resa börjar, så att den kan vara en del av beslutsunderlaget för hur resenärerna planerar såväl korta som långa resor, säger Markus Lai avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan