SecurityWorldMarket

2024-05-06

Larmkommunikation – Del 1 av 3

2/3G-avvecklingen: Risk för att larmsystem inte hinner bli uppgraderade i tid

I slutet av 2025 ska den svenska avvecklingen av 2G- och 3G-näten vara genomförd. Därför måste säkerhetssystemens larmkommunikation uppgraderas till 4G.

I slutet av 2025 ska den svenska avvecklingen av 2G- och 3G-näten vara genomförd. Därför måste säkerhetssystemens larmkommunikation uppgraderas till 4G.

Medan mobiloperatörer världen över är i full gång med att avveckla 2G- och 3G-nätverken för att fokusera på 5G, växer oron för att övergången inte kommer bli problemfri. 2025 planerar svenska mobiloperatörer släcka ner sina gamla nätverk. Risken för att problem kan komma att uppstå är påtaglig, menade en enig panel som diskuterade frågan på Sectech i höstas.

Senast under slutet av 2025 ska den svenska avvecklingen av 2G- och 3G-näten vara genomförd. Motivet till skiftet är att kommunikationen bygger på föråldrad teknik och för att också frigöra frekvenskapacitet för den fortsatta 5G-utrullningen. Men trots löpande informationskampanjer är risken fortfarande stor att vissa kunder och anläggningar inte är förbereda för skiftet, det var det samlade budskapet när en expertpanel samlades på Sectech för att diskutera ämnet.

– Vi var ungefär samma panel som diskuterade detta för ett år sedan. Jag är mer pessimistisk idag än jag var för ett år sedan om att vi kommer hinna med allting. Jag tror det kommer bli en slask. Det kommer definitivt finnas anläggningar som slutar fungera. Man hör lite för ofta att man ska göra det sen, sa Ingemar Spångberg från CSL i en inledande kommentar.

Samtidigt var panelen också tydlig med att det stora flertalet berörda är informerade och har vidtagit åtgärder, i vissa fall redan hanterat skiftet och bytt ut sina gamla 2G/3G-kommunikationsenheter.

Den omständliga svansen

Men framför allt handlar det om de sista tjugo procenten av applikationer och användare som sannolikt kommer ställa till problem.

– De stora kommunerna och liknande stora verksamheter har relativt bra koll. Åttio procent är med, 10 procent kommer kosta pengar att hitta och de sista 10 procenten får man jaga. Typexemplet är ett hotell som ska betala 100 kronor för en larmkommunikation, det är den minsta beståndsdelen i det man säljer – något som bara ska funka och som har låg prioritet. Det är den kategorin och privatpersoner som utgör ett osäkerhetsmoment, sa Sten Olsson från Addsecure.

Några av deltagarna fyllde på med ytterligare exempel på installationer som lätt kan glömmas bort, exempelvis nämndes pump- och hisslarm.

Den internationella bilden

Nedsläckningen av 2G- och 3G är redan påbörjad i en rad olika länder. När panelen tillfrågades om hur det arbetet fortskrider gavs exempel på länder som redan genomfört sina nedsläckningar.

– I Europa har de flesta påbörjat nedsläckningsarbetet. Det är Schweiz som ligger längst fram, och sen är det Norden. I USA är det släckt. Det här händer överallt så det inget man kan ställa sig vid sidan om, förtydligade Robert Liljeström från Techsverige.

– En intressant sak jag kan nämna, hur märker man att 2G/3G-nätet går ner? Om man tittar i USA och Schweiz, handlar det om frågan ’Varför slutar min Mercedes att fungera’? Det sitter ett 3G-kort i moderna bilar. Du kan starta bilen, men informationsbiten funkar inte. Det är lätt att tänka sig att liknande problem kan uppstå med lastbilar, tillade Sten Olsson.

Informationskällor och hjälp till självhjälp

Panelen lyfte även fram olika informationskällor som man som kund eller leverantör kan besöka, där informationen från Post- och Telestyrelsen (PTS) särskilt lyftes fram. Även Konsumentverket och Addsecure omnämndes när moderatorn gjorde en snabb internet-sökning under panelsamtalet.

– Jag vill särskilt lyfta Konsumentverkets information kring ämnet, de påminner om att aktivt ställa frågan till sin leverantör. Det är viktigt att inte glömma bort att kunderna spelar en förändringsroll, inflikade Jeanette Leslie Wikström.

Ytterligare exempel på vad kunden kan göra nämndes även.

–Ta kommando, ta kontroll över grejorna. Ta hjälp av varandra, ha koll på situation. Prioritera. Det handlar om mentalitet, intresse och ambition. Och vad man förstår, sa Hannes Lind från SOS Alarm.

Worst-case scenario

Mot slutet gavs deltagarna möjlighet att ge exempel på worst-case scenario i samband med avvecklingen.

– Att vi får för många som är sena. Vi får applikationer som stannar, som kan innebära skador på fastigheter och människor, nämnde Ingemar Spångberg.

Sten Olsson lyfte fram tidsaspekten. Att uppdatera viktiga larmsystem och växla över kommunikationen till 4G innan 3G-nätet släcks, kommer bli en allt svårare utmaning ju närmare deadline man kommer.

– Det kan bli kaotiskt mot slutet när alla ska hinna med. Tänk er en kommun eller hotell som inte har fungerade brandlarm, kommenterade han.

– Worst-case scenariot tror jag är alla pumplarm som ligger ute. Helt plötsligt kan vi ha ett gäng pumpar som inte kommunicerar, avslutade Peter Sääv från SSF Stöldskyddsföreningen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan