SecurityWorldMarket

2024-05-20

Level Technology och Corepart fusioneras

Styrelsen för Nordic Level Group har inom ramen för projektet "Ett Level" beslutat om att integrera teknikverksamheterna Corepart och Level Technology (tidigare Confidence) i en ny gemensam organisation.

Nordic Level Group , som förvärvade 2022 Corepart, ser i sammanslagningen av de bägge verksamheterna betydande synergier, då de två bolagens certifieringar, IT-struktur, försäljnings-, marknads-, projektlednings-, installations-, service- och jourorganisationer nu blir ett och kan optimeras och effektiviseras.

Omorganisationen planeras att genomföras löpande under 2024 och med den nya strukturen på plats förväntas EBITDA under innevarande år att förbättras med cirka 5 miljoner kronor, en ökning motsvarande 25 procent jämfört med 2023 års Ebitda resultat.

Integrationen av Corepart AB och Nordic Level Technology AB syftar till att förenkla och föra samman koncernens dotterbolag och struktur, förenkla redovisning och ekonomisk uppföljning, stärka företagets marknadsposition och främja fortsatt lönsam tillväxt.

Level ser med omorganisationen också möjligheten att öka korsförsäljningen mellan bolagets olika affärsområden, effektivisera den operativa verksamheten och förbättra inköpsmarginalerna.

Affärsområdet Advisory, som är specialiserat på kvalificerad säkerhetsrådgivning, kommer att fortsätta verka som ett självständigt bolag och rapportera direkt till Nordic Level Groups koncernchef. Detta innebär att affärsområdet inte kommer att beröras av de pågående förändringarna inom koncernen.

– Omorganisationen är en strategisk åtgärd för att stärka vår konkurrenskraft, varumärke och optimera vår operativa effektivitet. Genom att konsolidera våra resurser i en organisation under ett gemensamt varumärke, kan vi inte bara reducera kostnader utan också kraftigt öka effektiviteteten avseende vår sälj-, marknads-, produktions- och servicekapacitet, kommenterar koncernchef Jörgen Lundgren.

– Olika IT-plattformar kan nu bli en gemensam. Två jour- och serviceorganisationer blir en och så vidare. Dessutom kommer vi att stärka vårt erbjudande genom en geografisk expansion under ett gemensamt varumärke och därmed också lättare kunna attrahera och behålla talanger till ett större bolag med tydligare karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, tillägger han avslutningsvis.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan