SecurityWorldMarket

2023-10-16

Säkerhet i molnet – Del 7 av 9

Axema visar molntjänsten Vaka Online på Sectech

Vaka Online är en milstolpe för oss på Axema, säger Axemas vd Philip Wachtmeister.

Vaka Online är en milstolpe för oss på Axema, säger Axemas vd Philip Wachtmeister.

På Sectech den 24–25 oktober i Stockholm lanserar Axema Vaka Online – en molntjänst som kompletterar passersystemet Vaka.

– Att Vaka-systemet nu kan kopplas till molnet kommer gynna såväl installatörer som slutkunder. Framför allt underlättas integration med tredjepartslösningar, säger Philip Wachtmeister, vd för Axema.

Philip Wachtmeister och hans medarbetare på Axema ser molnet som en väg att ytterligare öka flexibiliteten med sin flaggskeppsprodukt – passersystemet Vaka.

– Tillsammans med våra tredjepartsleverantörer kan vi nu addera mervärden till våra kunder genom den ökande integrationsförmågan. Med Vaka Online blir det enklare och snabbare för kunderna att lägga till tjänster, kommenterar han.

Hur ser då efterfrågan på integrationer ut?

– Vanligen handlar det om digitala appar för exempelvis bokning av gemensamma utrymmen eller hantering av digitala nycklar i mobiler, som via molnet kan öppna dörrar, säger Philip Wachtmeister.

Mobilaccess – första integrationen

Den initiala integrationen, som presenteras vid lanseringen, är mobilaccess via Accessy-tjänsten, som innebär att Vaka-dörrar kan öppnas med mobilapp. Med tiden ska tjänsteutbudet växa. Ambitionen är glasklar, det ska finnas attraktiva tjänster för samtliga målgrupper oavsett om det handlar om flerbostadssektorn, handel, kontor eller industrisektorn.

– Vår ambition är att så många Vaka-system som möjligt ska kunna anslutas utan investering av ny hårdvara. Dock kommer domäncentralen B60 vara en grundförutsättning för anslutning till Vaka Online, berättar Philip Wachtmeister.

– Det innebär att kunder som redan nu har en B60 är förberedda för Vaka Online. Så alla våra kunder, även de som har haft Vaka-system i många år, kan enkelt ansluta till Vaka Online.

Öppen plattform

Med lanseringen av Vaka Online vill Axema möta en växande efterfrågan av digitala tjänster integrerade i ett framtidssäkert passersystem.

– För oss är det viktigt att tillhandahålla en öppen plattform för tredjepartslösningar och genom integration med andra system ta vår plats i det digitala ekosystemet och molntjänsten kommer att skapa mervärden för såväl installatörer som slutanvändare säger Philip Wachtmeister som tycker att lanseringen av Vaka Online på Sectech-mässan den 24–25 oktober ligger helt rätt i tiden.

– Idag är acceptansen för molnlösningar stor, givet att du kan kombinera hög säkerhet med god tillgänglighet, det vill säga enkel och snabb åtkomst. Samtidigt efterfrågar allt fler användare möjligheten att öppna dörrar via en mobilapp i stället för med tagg eller ge tillfälliga accesser, exempelvis till en servicetekniker eller annan tjänsteleverantör. Nu kan vi verkligen erbjuda det.

Effektiviserar administration

Även fastighetsförvaltarens arbete effektiviseras när man kan administrera digitala nycklar till boende eller tillfälliga besökare såsom servicetekniker.

– Detta ger sammantaget stora tidsbesparingar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, förklarar Philip Wachtmeister som menar att Axema bara har påbörjat sin digitala resa mot ökad tredjepartsintegration.

– Vi ser inga begränsningar på typ av tredjepartslösningar, men vi vill att kunderna ska vara med och bestämma vilka och i vilken ordning som tredjepartslösningar ska anslutas mot Vaka Online. Med molntjänsten kommer Vaka passersystem passa perfekt in i fastigheternas ekosystem och digitaliseringsresor.

Obegränsade möjligheter

Philip Wachtmeister ser i öppenhet och mobila appar tydliga exempel som driver utvecklingen inom smarta byggnader. Och med Vaka Online har Axema nu en bra lösning för att möta de ständigt ökande förfrågningarna som företaget får från olika aktörer som vill integrera sina system.

Passersystemet är kanske säkerhetsbranschens viktigaste ingång till smarta byggnader eftersom det är en väsentlig del av en fastighets funktioner. Integration med andra system blir därför allt mer efterfrågat. Axemas vd är dock noga med att betona den tyngsta grundläggande principen i tänket bakom Vaka Online.

– Allra viktigast är alltid säkerheten, det är själva grunden för passersystemet. Den kan man inte kompromissa med.

En milstolpe

Nu stundar säkerhetsmässan Sectech och Vaka Online ska förstås presenteras i Axemas monter, något som Philip Wachtmeister ser fram emot.

– Det ska bli väldigt spännande, eftersom vi med Vaka Online tar ytterligare steg in i digitaliseringen och ekosystemet hos våra kunder och tredjepartsleverantörer. Samtidigt gör vi kundernas investering i Vaka-systemet mer framtidssäker. Lanseringen av Vaka Online är därför en milstolpe för oss på Axema, säger Philip Wachtmeister avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan