SecurityWorldMarket

2017-11-30

Wisenet AID för ska hålla trafiken flytande

Traffic AID använder intelligent bildbehandling för att snabbt varna operatörerna om specifika trafikrelaterade händelser samtidigt som statistiska data som t.ex. fordonsklassificering, antal och flöde kan registreras.

Hanwha Techwin och analytiska experter från Sprinx Technologies har kombinerat sin expertkunskap för att utveckla Wisenet Automatic Incident Detection (AID), en precisionslösning för att upptäcka händelser över hela staden, enkel att ta i bruk och utformad att passa kostnadsmedvetna lokala myndigheter.

Med Traffic Aid får operatörerna omedelbart veta när trafiken saktar av och om det finns en växande kö.Med den upptäcker man också om det finns havererade fordon eller de som stoppat olagligt och om det är förare som kör mot enkelriktat, fotgängare som utsätts för fara eller det finns rök i en tunnel.Den upptäcker till och med om last har fallit av en lastbil!

Traffic AID använder intelligent bildbehandling för att snabbt varna operatörerna om specifika trafikrelaterade händelser samtidigt som statistiska data som t.ex. fordonsklassificering, antal och flöde kan registreras. Traffic AIDs intuitiva användargränssnitt för nätet gör det möjligt för operatören att specificera övervakningszoner och parametrar och analysera statistiska data via lättläst grafik och diagram. En journal över händelser ger en logg över alla händelser och ögonblicksbilder av individuella incidenter.

Moduler
Det finns även för stadsövervakningsadministratörer som inte behöver hela Traffic AID-paketet ett antal alternativ med moduler till överkomlig kostnad som hjälper dem att hålla trafiken och fotgängarna i rörelse. Dessa omfattar:

· Detektion av fotgängare och stopp (PSD – Pedestrian and Stop Detection): Larm genereras när fotgängare och stoppade fordon upptäcks i en tunnel eller på en vägren.

· Traffic Flow: Övervaka samtidigt två separata körfält för att uppskatta trafikflöde och automatiskt larma operatören när det sker stockningar och köer bildas.

· Traffic Data: Traffic Data-lösningen ger statistiska data om täthet, genomsnittliga hastigheter och flöden av motorcyklar, bilar, lastbilar och bussar för mer omedelbar trafikhantering och stadsplanering på längre sikt. Den kan samtidigt övervaka två körbanor med trafik i olika riktningar, medan en smart utformad Origin-Destination Matrix (OD)-funktion belyser trafikförhållandena vid upptagna stadscentrum och korsningar och rondeller.

Traffic Hub
Applikationer på Traffic Hub-servern samlar in och sammanställer data från multipla nätverk som är sammanslutna med Wisenet-kameror och ger genom gränssnittet en snabb överblick av alla trafikhändelser. Applikationen finns tillgänglig i paket med 4, 16 och 48 kanaler som ger detaljerade men lättbegripliga diagram av trafikdata såsom antal och genomsnittshastighet för fordon.

Wisenet X
Utvalda Wisenet X-kameror med hög upplösning är fulla med innovativa funktioner såsom världens bästa Wide Dynamic Range (WDR) och världens bästa motoriserade varifokala lågljusobjektiv som gör det möjligt för operatörer att se skarpa, tydliga bilder både dag och natt för att visuellt verifiera information från Traffic AID. Fasta kameror på 2 megapixel av typen Wisenet XNB-6000 och XNB-6005 och infraröda cylinderkameran XNP-6120R är också utrustade med gyrosensorer som ser till att de är korrekt stabiliserade mot vind och vibrationer.

– Våra ingenjörer har arbetat i mycket nära samarbete med Sprinx Technologies lag för att se till att vi överträffar trafikadministratörernas förväntningar när de ställs inför att lösa utmaningarna med stadigt ökande antal fordon som orsakar stockningar inom stadskärnorna och på landsvägar och motorvägar, säger Tim Biddulph, chef över produkt- och lösningsavdelningen på Hanwha Techwin Europe.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan