SecurityWorldMarket

2023-10-17

Unik digitallösning för förenklad nyckelhantering visas på Sectech

Livionkey ställer ut på Sectech den 24-25 oktorber på Stockholmsmässan. Där ska det finska bolaget visa sin sofistikerade digitala lösning för nyckelhantering.

Livionkey är en smart nyckelautomat som representerar ett nytänkande inom nyckelhantering. Med anslutning via mobiluppkoppling, wifi eller nätverkskabel blir systemet mångsidigt för alla omgivningar. Systemet har förmågan att spåra och logga varje händelse vid nyckeluthämtning och returnering, och är helt fjärrstyrt.

Dessutom finns funktioner som skickar ut kvittenser och larm till användaren när denne har hämtat ut, returnerat eller inte returnerat en nyckel. Därmed frigörs värdefulla resurser för systemanvändaren, som då kan undvika ansvaret att hålla koll på nycklarnas status.

Livionkey-nyckelautomaten är en integrerad säkerhetslösning. Via inbyggda kameror fångas varje nyckelhändelse i realtid. Med hjälp av rörelsesensorer utlöses inspelning och larm vid eventuellt sabotage, och ägaren meddelas direkt via SMS eller e-post.

Livionkey ställer ut på Sectech i monter: 05:38 på Stockholmsmässan den 24-25 oktober.Leverantörer
Till toppen av sidan