SecurityWorldMarket

2023-06-26

Högsäkerhetssensor för perimeterövervakning

Echopoint-serien erbjuder intelligent mjukvaruzonindelning, vilket innebär att olika detektionszoner kan konfigureras, med möjligheten att oberoende justera känsligheten och utsignalen inom varje zon, vilket för snabb detektion och minimering av störande larm.

Fibre Sensys, som ingår i Optex-gruppen, lanserar nu högsäkerhetsperimetersensorn  Echopoint.

Fiber Sensys har i mer än 40 år, har lanserat Echopoint distribuerade akustiska sensorer (DAS) för avancerad intrångsdetektion över de högsta säkerhetsplatserna. Deras senaste lösning inom fiberoptisk sensorteknik är den nya Echopoint-serien som använder intelligenta detektionsalgoritmer för att ge punktdetektering på +/- 6m inom en räckvidd på upp till 100 km.

Lämpad för högsäkerhetsobjekt

I ett pressmeddelande skriver Optex att den pålitliga detekteringstekniken gör sensorerna lämpliga för stora perimetrar, och högsäkerhetsplatser, såsom flygplatser, logistikcentra, järnvägar, kritisk infrastruktur och för att skydda dataledningar och rörledningar, där tidig upptäckt av intrång är kritisk.

Tack vare sin mycket avancerade klassificeringsalgoritm kan sensorerna skilja mellan vanliga orsaker till falska och störande larm, såsom vilda djur och miljöförhållanden, och äkta intrångsförsök. Systemet erbjuder också immunitet mot elektromagnetisk störning (EMI), radiofrekvensstörning (RFI) och blixtnedslag, vilket ger en pålitlig och säker lösning.

Flera olika sätt att applicera tekniken

Flexibiliteten och mångsidigheten hos Echopoint-serien är sådan att de kan användas i flera applikationer – installerade på staket, nedgrävda eller i en hybrid layout. När de är monterade på ett staket kan sensorerna identifiera någon som skär av stängslet eller försöker klättra på det. När det är nedgrävt kan systemet skilja mellan fotsteg, manuell och maskinell grävning och fordonsrörelser.

För att möta de individuella behoven på varje plats har Echopoint-serien intelligent mjukvaruzonindelning. Detta innebär att olika detektionszoner kan konfigureras, med möjligheten att oberoende justera känsligheten och utsignalen inom varje zon för snabb detektion och minimering av störande fellarm.

Redundans för säkerställd funktion

Masaya Kida, VD för Optex EMEA, hävdar att den nya Echopoint-serien har utvecklats för att ge extremt avancerad intrångsdetektion:

– Genom att använda den senaste fiberoptiska sensorteknologin och mycket intelligenta klassificeringsalgoritmer är den nya Echopoint-serien idealisk för att skydda stora platser där exakt intrångsplats och upptäckt krävs för att skydda människor, tillgångar och infrastruktur och upprätthålla affärsverksamheten, säger han och betonar redundansen i lösningen om sensorerna installeras i en slingkonfiguration.

– Även om en sensor skärs av eller kopplas bort kommer systemet att fortsätta att fungera. Den kan också ha dubbel redundans, så att i den osannolika händelsen av ett processorfel kommer den andra processorn automatiskt att ta över för att säkerställa att det bredare säkerhetssystemet bibehålls och förblir i drift. Med en genomsnittlig livslängd på 20 år tillhandahåller Echopoint DAS en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning.Leverantörer
Till toppen av sidan