SecurityWorldMarket

2017-05-13

Explosionstestade säkerhetsglas

En serie tester av Hammerglass rutor har enligt SS-EN 13124-2 genomförts hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Rutor i ett antal utföranden monterades i olika typer stålramar. Sju sprängningar genomfördes, från 3 meters respektive 5 meters håll.


Resultatet blev att 12 mm Hammerglass-rutor klarar tryckvågen av 3 kg TNT från 3 meters avstånd. Som en extra bonus i slutet på testet lade SP upp några kg sprängsten framför sprängladdningen. Stenarna gjorde djupa jack i rutorna, men inget mera. Däremot gick stenarna rakt igenom stålplåten i containern – 3 mm corténstål - och containern flyttades av explosionerna, trots att den fylldes med 20 ton betonggrisar för att kunna stå stabilt.


Leverantörer
Till toppen av sidan