SecurityWorldMarket

2024-04-15

Axis kombinerar 180° radardetektion och panoramaövervakning

Axis Radar Data Visualizer, en kraftfull edge-analysapplikation som erbjuder 180° radardetektering i kombination med 180° panorama multisensorbilder.

Axis Communications har släppt Axis Radar Data Visualizer, en kraftfull edge-analysapplikation som levererar 180° radardetektering och 180° panorama multisensorbilder. Lösningen syftar till att ge en förbättrad situationsmedvetenhet och samtidigt minimera falsklarm.

Kombilösningen är lämplig för att övervaka stora öppna ytor eftersom den erbjuder noggrann detektion av människor på upp till 60 meter och fordon upp till 85 meter. Axis Radar Data Visualizer tillför sålunda betydande värde till och ökar funktionaliteten hos Axis panorama multisensorkameror.

Denna analytiska applikation använder radardata för att noggrant upptäcka och klassificera människor och fordon där de inte borde vara. Den samlar in och bearbetar denna radardata och presenterar den som visuella, anpassningsbara överlagringar i kameraflödet.

Data kan också användas för att utlösa händelser. Det är till exempel möjligt att aktivera blixtljus, utlösa larm eller starta kamerainspelningar när ett objekt korsar en fördefinierad virtuell linje i kameravyn. Dessutom kan den, tack vare edge-to-edge-teknik, anslutas till stödda panoramakameror för visuell verifiering med 180° täckning utan några döda vinklar.

Med områdes- och linjekorsningsdetektering är det möjligt att utlösa en händelse närhelst ett objekt rör sig inom ett definierat område eller korsar en fördefinierad virtuell linje i en definierad riktning. Dessutom kan hastigheten för passerande fordon visas.Leverantörer
Till toppen av sidan