SecurityWorldMarket

2021-10-14

AI-genombrott för Tagmaster i analyshantering av trafikincidenter

Tagmaster presenterar genombrott för AI och Deep Learning inom hantering och analys av trafikincidenter.

Just nu pågår TS World Congress i Hamburg (11-15 oktober,) där det svenska företaget Tagmaster, presenterar stora framgångar för sin analyshanteringsmodul för incidenthantering baserad på Deep Learning-teknik.

Tagmasters franska dotterbolag Citilog, som har utvecklat tekniken, har under 2021 upplevt ett genombrott för användning av artificiell intelligens och särskilt Deep Learning inom området incidenthantering.

Citilog var 1997 först i världen med att introducera ett videobaserat system för automatisk detektion av trafikincidenter. Under 2019 introducerade Citilog den första analyshanteringsmodulen för incidenthantering baserad på Deep Learning-teknik, CT-ADL. Lösningen syftar till att förbättra prestanda för Citilogs automatiska incidentdetekteringsvideoanalyslösning.

– Resultaten har varit mer än uppmuntrande med en minskning av falsklarm med en faktor tio. Tidiga användare har redan konverterat sina kritiska väginfrastrukturer för att göra deras verksamhet mer effektiv”,  säger Jonas Svensson, VD, Tagmaster.

Under 2021 har de goda resultaten lett till ett genombrott genom att flera stora projekt som använder Deep Learningtekniken i stor skala genomförts. För Citlogs del har 700 kameror med kantanalys installerats med förbättrad effektivitet som följd för ITS Egypt-projektet gällande motorvägar runt Kairo. Vid ett stort väginfrastrukturprojekt i Hongkong har 350 kameror installerats, som syftar till att upptäcka trafikincidenter och olyckor men också för att samla in trafikdata.

– Dessa två projekt visar hur artificiell intelligens bidrar till att göra videoanalyser relevanta i storskaliga projekt. Det öppnar nya möjligheter för vägmyndigheter att sätta in automatisk incidentidentifiering på motorvägar, broar och ringvägar. Historisk har det endast handlat om tunnlar, , säger Eric Toffin, VD, Citilog.

Citilog, som förvärvades av Tagmaster i april 2021, har en bred portfölj av avancerade algoritmer, baserade på Deep Learning, som kan användas som edgelösningar eller molnbaserade lösningar. Citilog fokuserar på fyra applikationsområden – incidenthantering, trafikeffektivitet, trafikstatistik och fjärrparkeringshantering.

ITS World Congress är årets största händelse på området med fokus på smart mobilitet och digitalisering av transporter. Kongressen är det årliga firandet av smart rörlighet som understryker vikten av intelligenta transportsystem (ITS).Leverantörer
Till toppen av sidan