SecurityWorldMarket

2019-03-05

AI-baserade säkerhetsprodukter

Palo Alto Networks, en av de största leverantörerna av IT-säkerhet, stärker nu användningen av AI och maskininlärning i sina säkerhetslösningar. Företaget introducerar de nya produkterna Cortex och Cortex XDR och uppdaterar Traps.

Den nya tjänsten Cortex är en AI-baserad säkerhetslösning som görs tillgänglig som molntjänst, vilket innebär att den är skalbar och tillgänglig överallt. Säkerhetsansvariga på företag kan med utgångspunkt från data som lagrats i Cortex Data Lake snabbt analysera mycket stora informationsmängder. Datan är anpassad för AI och maskininlärning och kan genom analyser hitta potentiella hot och hur de kan stoppas.

Palo Alto Networks introducerar även Cortex XDR, en produkt som upptäcker, analyserar och stoppar intrång med hjälp av data från nätverket, klienter och molnet. Produkten använder automatiserad användaranalys för att hitta intrång och stoppa dem innan de orsakar skada. Cortex XDR är nära integrerad med redan befintliga produkter.

Traps, Palo Alto Networks lösning för klientsäkerhet, uppdateras samtidigt till version 6.0. Traps analyserar nu dessutom hot utifrån användarbeteende och kan därigenom hitta de samband som tyder på att något farligt håller på att hända. Traps 6.0 blir därmed också en datainsamlare åt Cortex Data Lake, så att säkerhetsdata blir mer heltäckande. I kombination med de andra produkterna som presenteras blir det därmed möjligt att upptäcka och stoppa intrång i hela den digitala infrastrukturen.

“Att hitta bra metoder för att stoppa intrång är nödvändigt för att ha en fungerande säkerhetslösning. Idag använder många verksamheter fristående punktprodukter som tolkar data olika och därför lämnar luckor där intrången kan ske,” säger Lee Klarich, chef för produkter på Palo Alto Networks. “Vi menar att den bästa lösningen är att förebygga intrång genom att strömlinjeforma data och analysera dem i stor skala, från så många källor som möjligt, och ta hjälp av AI och maskininlärning. Då går det att automatisera upptäckten och snabbt sätta stopp för intrången.”

“De olika verktyg som finns för att skydda klienter och upptäcka skadlig programvara är värdefulla men ger en begränsad bild av ett intrång.”, säger Fernando Montenegro, senioranalytiker på 451 Research. “Säkerhetsansvariga behöver fler datakällor för att kunna hitta och blockera intrång snabbare, särskilt som miljön hos större verksamheter blir allt mer komplicerad. Det är därför positivt för säkerheten att det blir möjligt att integrera data från klienter, nätverk och moln.”

För att stödja implementeringen av Cortex XDR kommer Palo Alto Networks ta hjälp av partners som hanterar managerade tjänster åt kunderna. Cortex Data Lake och Traps 6.0 finns redan tillgängliga medan Cortex XDR introduceras den 4 mars.


Leverantörer
Till toppen av sidan