SecurityWorldMarket

2024-03-04

#TRYGGHETNU: Han ska berätta om polisens utökade kamerabevakning

Stefan Singman ansvarar för polisens sektion för kamerabevakning i Stockholms län..

#Trygghetnu, den årligt återkommande heldagskonferensen, äger rum på Clarion Stockholm Hotel den 25 april. I år är det stort fokus på kamerabevakning. En av talarna är Stefan Singman, poliskommissarie och chef för kamerabevakning och analys i Stockholms län.

I oktober 2023 lanserade regeringen en kameraoffensiv i syfte att stötta polisens arbete mot brottsligheten. Den redan ambitiösa målbilden att ha 1600 poliskameror i Sverige vid slutet av 2024, skruvades upp till 2500 kameror nationellt. Dessutom vill regeringen undanröja hinder för att nyttja andra myndigheters kamerabestånd, stärka tekniken med automatisk nummerplåtsigenkänning och även utreda möjligheterna att använda ansiktsigenkänning – allt i jakten på att få ner brottsligheten.

Så ska polisen nå målbilden

Stefan Singman från Stockholmspolisen, som ansvarar för sektionen för kamerabevakning och analys, ska i sin presentation berätta om hur offensiven utvecklas, vad som krävs för att nå i mål med målbilden på 2500 kameror nationellt och hur arbetar polisen praktiskt med sina integritets- och behovsöverväganden.

– Att genom lagstiftningen fått förtroendet att börja använda kameror i större omfattning är välkommet och vi ser en tydlig effekt i det brottsförebyggande, brottsutredande och inte minst i realtidsbevakningen vid pågående händelser då kameraoperatörerna oftast är den första patrullen på plats, säger Stefan i en kommentar kring sitt deltagande #Trygghetnu.

Aktuell lägesbild

Markus Lahtinen, moderatorn som leder #Trygghetnu för tredje året i rad, tycker det ska bli spännande att få lyssna på Stefan Singman..

– Jag har varit en del av samhällssamtalet kring kamerabevakning ända sedan 2015. Just polisens utökade förmåga att arbeta med olika former av kameror är ett område som jag följt på nära håll. Jag vet att det arbetas idogt i hela polissverige med att nå i mål med regeringens målbild. Stockholmregionen har kommit längst i det arbetet, därför är det särskilt värdefullt att få lyssna på regionens kamerachef Stefan Singman, höra honom beskriva utvecklingen och ge en aktuell lägesbild. kommenterar han

Om mer info och anmälan

#Trygghetnu – fokuserar på brottsbekämpande metoder och teknik som ska balanseras mot behovet av integritetsskydd. 2024 äger detta årligt återkommande Eventet arrangeras den 25 april på Clarion Stockholm Hotel.com av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och publikationen Securityuser.com.

För mer info om #Trygghetnu-programmet eller/och deltagaranmälan klicka här.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan