SecurityWorldMarket

2023-12-08

Transfer Groups vd får sparken

Transfer Group har under veckan meddelat att vd Pernilla Jennesäter med omedelbar verkan ska lämna sin position som vd. Hon ska översättas av nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.

Transfer Group uppger i ett pressmeddelande att beslutet om Pernilla Jennesäters avgång är fattat efter dialog mellan styrelsen och Pernilla Jennesäter samt resultatet av en grundlig intern utvärdering om bolagets framtida framdrift och strategiska vägval, inklusive nödvändiga besparingsåtgärder för att förbättra lönsamheten.

Som en följd av förändringen har styrelsen valt Ninna Hansson Engberg till ny styrelseordförande.Leverantörer
Till toppen av sidan