SecurityWorldMarket

2023-09-12

Testverksamhet med kroppsburna kameror på vårdanställda utökas

Det var tidigare i år som universitetssjukhuset i Norfolk och Norwich påbörjade en testverksamhet med att utrusta personalen vid akutmottagningen med kroppsburna kameror efter att hot och verbala angrepp ökat i omfattning. Nu utökas testverksamheten till att omfatta fler kroppskameror, rapporterar BBC.

Den inledande testverksamheten var uttalat förebyggande och med ett begränsat antal kameror. I en rapport som utvärderat de inledande erfarenheterna föreslås nu att verksamheten utökas till att omfatta fler kameror, något som sjukhusstyrelsen beviljat.

Chefsöverläkaren Erika Denton säger till BBC att hon har full förståelse för att besökarna och patienterna på akuten kan uppfatta kamerorna som inkräktande på sin personliga integritet, men att arbetsmiljön för personalen också måste vara trygg.

– Genom att fortsätta testverksamheten med kroppsburna kameror i akutmiljön kan vi skapa en grund för att utvärdera om detta är verkningsfullt verktyg för vår vårdpersonal, , kommenterar hon avslutningsvis.Leverantörer
Till toppen av sidan