SecurityWorldMarket

2020-11-25

Tempest står fast vid tillväxtmål – ska omsätta en miljard 2025

Trots ett klart pandemipåverkat tredje kvartal håller Tempest Security fast vid sin ambition att nå en omsättning på en miljard 2025.

Den delårsrapport för tredje kvartalet som Tempest Security AB presenterade igår visar på nettoomsättningen som minskat med 12 procent , från 79,1 miljoner kronor vid samma period 2019 till 69,8 miljoner kronor. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), landade på 2,7 miljoner kronor (3,9 Mkr) . Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (miljoner kronor (1,8) Mkr .Periodens resultat var 0,3 miljoner kronor (1,6 mkr) . Kassaflödet från den löpande verksamheten blev negativt -0,4 miljoner kronor (0,2 mkr).

Ny marknadsplats
Bland väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020 räknas ett nytt ramavtal med Allied Universal. Sedan 31 juli handlas Tempest Securitys aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företaget har också kommunicerat ut sin ambition att företaget ska ha en omsättning på en miljard kronor och en EBITDA på 10 procent.

Tempest Security har ocks fått en förlängning samt utökning av avtal med Atrium Ljungberg till ett utökat avtalsvärde om ca 30 miljoner kronor.

Bättre 9-månadersrapport
Sett över årets första tre kvartal ser det bättre ut. För januari - september 2020 redovisas en ökning av nettoomsättningen med 9 procent till 222,1 miljoner kronor (203,3 mkr). EBITDA landade på 10,5 (-3,5 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 4,1 miljoner kronor (-9,9 mkr) och periodens resultat var 2,3 miljoner kronor (-11,0 mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten landade 3,6 miljoner kronor (-12,0 mkr).

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Andrew Spry, vd för Tempest Security, att företaget de senaste tre åren har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om ca 29 procent.
– Den temporära inbromsningen som pandemin fört med sig är något vi behöver möta med de medel som står till buds. Att vi trots omständigheterna presterar ett positivt resultat för årets första nio månader är dock mycket positivt, säger han.

Förvärv att vänta
Andrew Spry kommenterar också företagets förvärvsstrategi framöver.
– Med en ökad förvärvstakt är jag trygg i min tro att vi ska återta det tapp innevarande års pandemi medför. Vi kommer aktivt arbeta med såväl fler strukturaffärer som organisk tillväxt för att nå våra mål. ändring

Andrew Spry säger avslutningsvis att öretagets tillväxtmål ligger fast.
– Jag har fortsatt en stor tilltro till att vår tillväxt och långsiktiga resultatförbättring kommer att följa de tidigare kommunicerade målen om 1 miljard kronor i omsättning och 10 procents EBITDA-marginal 2025.


Leverantörer
Till toppen av sidan