SecurityWorldMarket

2022-01-20

Tempest Security får säkerhetsuppdrag i USA värt 9 miljoner kronor

Tempest Security AB uppger i ett pressmeddelande att deras amerikanska dotterbolag Tempest Security Inc. har tecknat ett avtal om leverans av säkerhetstjänster. Avtalet beräknas ha ett värde om c:a 9 miljoner svenska kronor per år och bedöms ge god lönsamhet.

Leveransen sker inom verksamhetsområdet Risk Solutions och omfattar såväl egendoms- som personsäkerhet. Kunden är en internationell aktör inom servicesektorn och avtalet avser Miami, Florida. Avtalet löper initialt under 12 månader med möjlighet till förlängning.


Leverantörer
Till toppen av sidan