SecurityWorldMarket

2020-09-10

Tempest förlänger avtal med Atrium Ljungberg

Tempest Security har omtecknat ett avtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster till Sickla i Nacka i östra Stockholm.

2019 meddelande Tempest att det tecknats ett 3 årigt avtal med Atrium Ljungberg. Detta avtal är nu omtecknat och förlängt med 3 år och sträcker sig således minst 5 år från och med den 1 november. Bevakningstjänster kompletteras i det nya avtalet med säkerhetstekniska lösningar samt fjärrtjänster från Tempest Security Operations Center. Omteckningen och förlängningen av avtalet ger ytterligare intäkter om minst 30 MSEK under den inledande avtalsperioden.

Genom att introducera avancerad säkerhetsteknik i form av olika typer av detekterande kamerateknik, övervakad från Tempest Security Operations Center, ger det möjligheter till bättre resursutnyttjande av den personella bemanningen vilket ökar precision och effektivitet i utförandet av detta avtal.

– Detta är ett avtal i linje med vår affärside att kombinera personell bevakning med avancerad teknik och SOC tjänster. Det skapar kostnadseffektivitet för kunden och stärker vår marginal samtidigt som det ger en ökad säkerhet. Att vi nu skriver detta avtal visar på vår långsiktighet, innovativa förmåga och närhet till våra kunder, säger Andrew Spry, VD Tempest Security AB.

Sickla har utvecklats från industriområde till levande stadskvarter med en blandning av restauranger, butiker, kontor, bostäder, kultur och lärande. Idag arbetar ca 8000 personer i den snabbt växande stadsdelen som utvecklas med fler kontor, bostäder, hotell och service. Sickla har ett strategiskt läge med goda kommunikationer precis vid kommande tunnebanelinje.


Leverantörer
Till toppen av sidan