SecurityWorldMarket

2023-03-14

Telenta renodlar och bolagiserar välfärdstekniken

Telenta har under en tid sett marknaderna för sina två affärsområden glida isär alltmer. Bolaget har mött denna förändring med en omorganisation till två divisioner, Säkerhet och Care.

Uppdelningen har varit framgångsrik där Säkerhetsverksamheten innefattar systemförsäljning med installation service och support, medan Care-verksamheten utvecklar egna system inom välfärdsteknik, såväl hård som mjukvara, som erbjuds marknaden.

För att ytterligare öka tydligheten i våra kunderbjudanden tar vi nu nästa steg och delar upp verksamheten i två aktiebolag. Detta innebär att ett Care-verksamheten från den 1 september 2023 flyttar in i ett nytt bolag, Harmoni Care AB med en ny profil och struktur som optimalt speglar dess verksamhet inom välfärdsteknik.

Samtidigt tydliggörs verksamheten inom Telenta AB till att renodla och fokusera verksamheten inom brand och säkerhetslösningar. Organisationsförändringen skapar en tydlighet och spetskompetens inom respektive område för att leverera maximalt kundvärde.

Telentas affärsområdeschef för säkerhet, Peter Rylin, kommer i samband med uppdelningen tillträda rollen som vd för Telenta AB. Nuvarande vd Peter Hygren tillträder samtidigt rollen som vd i det nya bolaget Harmoni Care.

Ovanstående förändringar förutsätter sedvanligt godkännande enligt MBL.Leverantörer
Till toppen av sidan