SecurityWorldMarket

2024-02-11

”Största cyberhoten för molnet”

Vi kommer behöva navigera oss genom en komplex digital period med många molnsäkerhetsutmaningar som är större än de vi tidigare mött – det menar Trend Micro när bolaget blickar framåt över 2024 och cybersäkerhetslandskapet med särskilt fokus på molnet.

I en tid där molnbaseradteknik såsom Kubernetes blir alltmer populär så vidgas också hotbilden och nya attackytor skapas. Molnbaserade skadeprogram kan spridas och röra sig genom den drabbades infrastruktur, och enkelt och oupptäckt utnyttja datorer och nätverk som om de vore deras egna, skriver Trend Micro.

Företaget menar att alla nya, men även etablerade cyberhot, kräver ett holistiskt och proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhet.

Trend Micro listar de främsta hoten de förutspår kommer att skaka om molnlandskapet under 2024:

• Dataförgiftning kan komma att underminera tillförlitligheten hos molnbaserade maskininlärningsmodeller.

• API-sårbarheter i moln- och hybridmiljöer kan bli den digitala säkerhetens akilleshäl.

• Identitetsattacker i molntjänster riskerar att öka kraftigt. Detta förvandlar digitala nycklar till sårbarheter och hotar integriteten hos identitetsverifieringssystem.

• Felkonfigurationer i molntjänster löper risk att utnyttjas, som öppna bakdörrar i annars säkra digitala miljöer.

• Leveranskedjor för programvara och CI/CD-system kan komma bli avgörande huvudmål, vilket kan öppna upp fler möjligheter för cyberkriminella.

• SOC/IR-team riskerar få kämpa för att hitta och upprätthålla CTI för molnhot.

• Attacker mot hybridmiljöer eller över flera moln kommer sannolikt upptäckas senare än attacker mot lokal hårdvara och servrar.

• Edge computing med stöd av molnteknik kan bli en ingång för attacker mot molnet.Leverantörer
Till toppen av sidan