SecurityWorldMarket

2019-12-03

Stark tillväxt på irisigenkänningsmarknaden

Den globala marknaden för irisigenkänning förväntas växa från 2,3 miljarder USD 2019 till 4,3 miljarder USD 2024, med en tillväxt ( CAGR) på 13,2% från 2019 till 2024, enligt en rapport från Marketsandmarkets. I rapporten hävdas att efterfrågan på biometriska system över hela världen världen ökar i både den offentliga och den privata sektorn.

En av de främsta orsakerna till den ökande efterfrågan är enligt rapporten, det växande behovet av övervakning och säkerhet på grund av terrorhot och kriminalitet. Lägg därtill att Marketsansmarkets framhåller att irisigenkänning är en av de mest föredragna biometriska teknologierna.

Produktmässigt är det skannrar leder irisigenkänningsindustrin under 2019. Irisskannrar blir allt vanligare inom bank- och finansverksamhet, militär- och försvarsmyndigheter samt för id-säkring och passerkontroll i samband med resor och migration.

Marknaden för irisigenkänning avseende e-betalningsansökan förväntas uppleva den högsta tillväxten under prognosperioden, då behovet av att autentisera användare som gör e-betalningar ökar kraftigt. Irisigenkänning kan hjälpa till att begränsa fallen av identitets- och internetbedrägerier förutom att tekniken gör e-betalningar mer säkra. Identitetshantering och passerkontroll förväntas dominera irisigenkänningsindustrinunder prognosperioden.

Asien och Stilla Havsområdet( APAC) har den största andelen av den globala irisigenkänningsmarknaden under 2019. Kina och Indien är de viktigaste länderna som bidrar till tillväxten av APAC-marknaden. Nordamerika förväntas stå för den näst största andelen av irisigenkänningsmarknaden under hela prognosperioden. USA och Kanada är betydande efterfrågeskapande länder för irisigenkänningsenheter i denna region.

Några av de viktigaste aktörerna som är verksamma på marknaden för irisigenkänning som anges av analytikerna i rapporten är Thales, Ideia, Iris ID, Iritech, HID, Princeton Identity, Eyelock, Secure Identity, Unisys, Aware, NEC, Bioenable Technologies, CMI Tech, 4G Identity Solutions och Mantra Softech.


Leverantörer
Till toppen av sidan