SecurityWorldMarket

2021-07-30

Stark delårsrapport fick Securitas-aktien att stiga med 5,8 procent

Magnus Ahlqvist, Securitas vd och koncernchef.

Securitas överträffade förväntningarna i sin delårsrapport för april-juni 2021 som presenterades igår. Med en organisk försäljningstillväxt på 8 procent (-4), en försäljning på 26 499 miljoner kronor (26 556) och ett rörelseresultat före avskrivningarna 1 471 miljoner kronor (1 075) ökade steg aktiekursen med 5,8 procent.

I en kommentar till delårsrapporten konstaterar Magnus Ahlqvist, Securitas vd och koncernchef, att det är ett starkt kvartal för hela koncernen.

– Vi har stärkt vår verksamhet det senaste året genom fokus på lönsamhet och kostnadskontroll för att skapa goda marginaler övergripande inom verksamheten, inklusive flygplatsverksamheten, säger han.

– Vi ser en positiv utveckling i verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, och det är ett tydligt fokusområde att öka tillväxttempot ytterligare.

Stark tillväxt i alla affärssegment

Magnus Ahlqvist kommenterar också att samtliga affärssegment redovisade 8 procents organisk försäljningstillväxt.

– Utvecklingen i det andra kvartalet 2021 var stark inom hela koncernen. Kommersiella aktiviteter och drivkraften i försäljningen ökar i samtliga av våra affärssegment, då nedstängningar och restriktioner lättas.

Allt mer teknik i säkerhetslösningarna

Magnus Ahlqvist framhåller också att verksamheten för flygplatssäkerhet återhämtas gradvis och att man förbättrar lönsamheten genom att noggrant utvärdera varje kontrakt.

En annan viktig faktor som framhålls är att försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsätter att öka och utgjorde 22 procent (21) av den totala försäljningen i det andra kvartalet, med en valutajusterad försäljning på 11 procent (0).

Förbättrat affärsklimat

Det valutajusterade rörelseresultatet för koncernen ökade med 50 procent under det andra kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (4,0).

– De positiva effekterna av vår strategi och det gradvis förbättrade affärsklimatet stärkte samtliga våra affärssegment, men de var även hjälpta av normala nivåer på avsättningar för potentiella kundförluster jämfört med de höga nivåerna föregående år samt av kostnadsbesparingsprogrammet som infördes 2020, kommenterar Magnus Ahlqvist.

Lämnat elva länder

De totala prisjusteringarna i koncernen var på samma nivå som lönekostnadsökningarna under det andra kvartalet, trots en utmanande arbetsmarknad, speciellt i USA, med arbetskraftsbrist och lönetryck. Stöd från statligabidrag fortsatte, främst relaterade till deltidspermitterade medarbetare, men på en lägre nivå, i enlighet med den generella utvecklingen av coronapandemin.

Under de senaste tolv månaderna har vi stärkt vår verksamhet genom ökat fokus på lönsamhet i kontrakten. Vi utvärderar kontraktsportföljen i samtliga affärssegment. Vidare har vi minskat komplexiteten genom att lämna elva länder varav tio är slutförda.

Koncernen redovisade ett starkt kassaflöde under det andra kvartalet, hjälpt av ett stort fokus på utestående kundfordringar.

Pandemin i fortsatt fokus

Magnus Ahlqvist menar vidare att Coronapandemin är fortsatt i fokus i det dagliga arbetet när man nu stänger det andra kvartalet 2021.

– Medan det fortsatt råder osäkerhet kring de långsiktiga konsekvenserna av pandemin, kommer vi ut starkare tack vare de åtgärder som vi vidtog tidigt. Tillsammans med en solid finansiell ställning har vi den styrka som hjälper oss att hantera ytterligare utmaningar och att genomföra vår strategi, säger han.

Ska nå transformationsmålen

Magnus Ahlqvist framhåller också att Securitas börjar att skörda vinsterna av sitt transformationsprogram i Security Services North America som infördes 2019.

– Vi ser nu ett positivt bidrag till utvecklingen i rörelsemarginalen i affärssegmentet under det andra kvartalet. Därtill utvecklas affärstransformationsprogrammet i Europa och Ibero-Amerika enligt plan, säger han.

– Vi är övertygade om att med dessa program kommer vi att ändra affärsmixen och vi är fast beslutna att nå marginalmålen hänförliga till programmen.

Tekniksatsning

Satsningen på teknikbaserade lösningar betonades under gårdagen då Securitas meddelade att man förvärvat Protection One, ett av de marknadsledande företagen inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i Tyskland.

– Under 2020 förvärvade vi bolag inom elektronisk säkerhet på åtta fokusmarknader. Förvärven och integrationen av dem utvecklas väl och bidrar till vår ambition om att dubbla vår verksamhet inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Vi fortsätter att aktivt utforska ytterligare förvärvsmöjligheter, kommenterar Magnus Ahlqvist.

– Vi har levererat en stark utveckling i koncernen under det första halvåret 2021. Securitas medarbetare har fortsatt att visa uthållighet i en utmanande situation, och styrkan i medarbetarna och framstegen inom vår affärstransformation bekräftar riktningen och ambitionen för de kommande åren, säger koncernchefen avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan