SecurityWorldMarket

2024-03-01

Stabil lönsamhet för Tcecur

acob Philipson har fått en god start på sitt första år som vd och koncernchefen för Tcecur. Så kan man tolka säkerhetskoncernens rapport för helåret 2023 även om fjärde kvartalet var något svagare än samma period föregående år.

Under perioden november till december minskade nettoomsättningen från 177,6 miljoner kronor 2022 till 173,3 miljoner kronor 2023. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till cirka 21,5 miljoner kronor under samma kvartal 2023 – att jämföra med 24,6 miljoner 2022. Resultat efter skatt minskade till 8,3 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period 2022 då EBITDA-utfallet var 12,4 miljoner kronor.

Tillväxt med lönsamhet

För helåret ökade nettoomsättning från 499,3 miljoner kronor 2022 till närmare 586,6 miljoner 2023. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade från 52,2 miljoner kronor 2022 till 55,1 miljoner kronor 2023. Resultat efter skatt landade på 13,2 miljoner kronor för helåret 2023, att jämföra med 17,7 miljoner kronor för 2022.

Mysec och Automatic Alarm går samman

Nytt för det nya året är förstås att Jacob Philipson tillträdde som ny vd och koncernchef för Tcecur den 8 januari 2024 och Ole Oftedal, som har varit tillförordnad VD sedan den 16 maj år 2023, återgått till rollen som ordförande för Tcecur. Håkan Blomdahl som varit tillförordnad ordförande under samma period, återgår till rollen som ordinarie styrelseledamot.

En stor händelse är också att Mysec och Automatic Alarm går samman för att stärka koncernens position på marknaden för säkerhetslösningar.Leverantörer
Till toppen av sidan