SecurityWorldMarket

2022-09-16

SSF varnar och tipsar – båtstölderna fortsätter under hösten

Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven och töm båten på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen

Enligt statistik från Brå och Polisen har båtstölder generellt minskat i landet hittills i år jämfört med samma period i förra året. Dock har stölder från båt ökat och i snitt stjäls 3,5 båtmotor om dagen året runt. Regionala skillnader förekommer, till exempel så har båtstölder och båtrelaterade stölder ökat kraftigt i augusti månad i region Syd jämfört med förra året (se bif. fil).

Under sommaren sker flest stölder av båtar, båtmotorer och delar från båtar men det håller ofta i sig under hösten. Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som kan arbeta mer ostört.

– Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven och töm båten på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig helt. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Båtsamverkan är ett utvecklat koncept för att hindra båtstölder och innebär bl.a. att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan