SecurityWorldMarket

2023-09-06

SOS Alarm effektiviserar ambulansryck i Malmö vid 112-larm

Nu möjliggörs effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar då Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare.

– Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.


Smart passage är en digital inpasseringstjänst som enkelt integreras med befintliga lås- och passersystem och ersätter traditionell nyckelhantering. Tjänsten gör att ambulans får tillfällig behörighet till den aktuella fastigheten vid ett 112-larm. Allt eftersom fler regioner och räddningstjänster i Sverige ansluter sig till Smart passage kan fler fastighetsbolag inom de anslutna områdena kopplas på tjänsten.  

– Att få tillgång till fastigheten är ofta en utmaning för ambulanssjukvården vid varje uttryckning som kan fördröja insatsen. Men genom ett helt digitalt behörighetssystem och en digital tagg i varje fordon ges tillfälligt tillträde till anslutna fastigheter under en utryckning. Att nu även Region Skåne ansluter sig går helt i linje med vår ambition att med hjälp av smarta digitala lösningar öka tryggheten i samhället genom att göra arbetet för ambulanssjukvården mer effektivt, säger Einar Lindquist, vd Amido.

Effektiviserar åtgärdsinsatser på 112-larm

SOS Alarm har utvecklat den molnbaserade nätverkstjänsten Smart passage tillsammans med Amido AB och Swedlock för att effektivisera hjälpinsatser.Smart passage ger tillträde, men inga dörrar står olåsta eftersom systemet integreras i fastighetens befintliga passersystem och/eller smarta låscylindrar. Med den digitala behörigheten, som administreras av SOS Alar, försvinner risken att ett utryckningsfordon blir stående utan att snabbt kunna komma in. Det är värdefull tid som kan sparas i en akut situation. 

HSB och Heimstadens fastigheter kopplas upp

Inledningsvis kommer 80 av HSB Malmös och Heimstadens fastigheter i Malmö kopplas upp mot Smart passage.

– Det känns självklart att utforska lösningar som gör räddningstjänstens arbete smidigare, och som samtidigt ökar tryggheten för våra hyresgäster. För oss är det själva poängen med utvecklandet av moderna och säkra fastigheter, säger Thomas Eklund, Head of IT & Digital Heimstaden Sverige och Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Fungerar med de flesta passersystem

Smart passage är byggd på plattformen DAX (Distributed Access eXchange) från Amido. Det är en molnbaserad nätverkstjänst för att säkert förmedla digitala nycklar och access-begäran. All kommunikation är TSL-krypterad och alla deltagare i nätverket har unikt genererade privat/publika RSA-nyckelpar.

Följande lås- och passersystemsfabrikat är kompatibla med Smart passage: Aptus, ASSA ARX, Axema, Bravida Integra, DinBox, Entro, Omnis, Pacom Unison, ProAxess, RCO, Salto, Stanley SSM, Swedlock, Tidomat.Leverantörer
Till toppen av sidan