SecurityWorldMarket

2022-11-21

SKYDD 2022 får toppbetyg av besökare och utställare

SKYDD ägde rum på Stockholmsmässan den 25 – 27 oktober. Det blev en kraftfull manifestation för vad säkerhetsbranschens företag och modern teknik kan göra för att öka tryggheten och säkerheten hos såväl företag som samhället i stort. Eventet fick också toppbetyg av såväl besökare som utställare, enligt en enkätudersökning som Stockholmsmässan lät göra.

I enkäten har svarande besökare gett betyg utifrån en skala på 1-5, där 5 är högsta betyg. Utifrån den får Skydd det genomsnittliga betyget 3,9. I utfallet framgår också 82 procent tyckte seminarieprogrammet var bra eller utmärkt och att 74 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med eventet som helhet. Vidare uppger 93 procent att de kanske, säkert eller helt säkert kommer komma tillbaka.

8 av 10 besökare hade köpinflytande

När det gäller olika typer av tjänster och produkter var besökarna främst intresserade av kamerabevakning, inbrottsskydd och passerkontroll. 85 procentsvarade att de har köpinflytande

Utställarna vill ställa ut igen

De enkätsvarande utställarnas uppfattning om årets Skydd är överensstämmande med besökarnas. På 1-5 -skalan får Skydd det genomsnittliga betyget 4,1 och 98 procent uppger att de kanske, säkert eller helt säkert kommer ställa ut 2024. 97 procent säger också att Skydd är ett viktigt event för branschen.

– Den här responsen känns väldigt bra och inspirerande när vi nu ska titta på hur vi ska utveckla säkerhetsmässan ytterligare, kommenterar Anders Arehag., projektledare för Skydd.Leverantörer
Till toppen av sidan