SecurityWorldMarket

2024-04-03

Skuldtyngda Nordic Level Security och CSG är under rekonstruktion

Nu har både CSG och Nordic Level Security ansökt och fått beviljat en rekonstruktion. Båda bolagen  har nyligen förvärvats av Anzen Security Group (som vid förvärvstillfällena hette BG Holding). De två bolagen har tidigare fått skatteanstånd om sammanlagt drygt 98 miljoner kronor som ska vara Skattemyndigheten till handa i höst.

Som Securityworldmarket.com tidigare rapporterat om ingick BG Holding AB (som numera går under namnet Anzen Security Group AB ) så sent som den 15 januari ett överlåtelseavtal med det noterade bolaget Transfer group, avseende förvärv av säkerhetsbolaget Commuter Security Group AB (CSG). Köpeskillingen fastställdes till en krona.

I dealen ingick att BG Holding övertog samtliga tillgångar och skulder från CSG inklusive ett skatteanstånd på drygt 55,4 miljoner kronor som Transfer annars skulle ha behövt påbörja amortering på i september 2024.

Dessförinnan, i oktober 2023, hade BG Holding förvärvat Nordic Level Security från den First North-noterade säkerhetskoncernen Nordic Level Group.

Nu är de båda skatteskuldstyngda bolagen under rekonstruktion. I Solna Tingsrätts protokoll konstateras att såväl Nordic Level Security som CSG inte kan betala sina förfallna skulder. Tingsrätten drar samtidigt slutsatsen att det finns grundad anledning att anta att verksamheternas livskraft kan säkras genom en rekonstruktion.

CSG redovisade vid senast kända bokslut (2022-12) en omsättning på 209 miljoner kronor och en förlust efter finansnetto på drygt 14 miljoner kronor. Nordic Level redovisade för samma period en omsättning på drygt 74 miljoner kronor och en förlust 16,5 miljoner kronor.Leverantörer
Till toppen av sidan