SecurityWorldMarket

2023-08-15

Sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet för Precise Biometrics

I sin delårsrapport för perioden januari till juni 2023 redovisar biometriföretaget Precise Biometrics en minskning av nettoomsättningen från 52,9 miljoner kronor för motsvarande period 2022 till 37 miljoner kronor. Också lönsamheten är sjunkande i jämförelse med första halvåret 2022.

EBITDA uppgick till -1,2 miljoner kronor (5,0) och rörelseresultatet blev –13,8 miljoner kronor (-4,9). Periodens resultat uppgick till -13,7 miljoner kronor (-5,5). Resultat per aktie uppgick till-0,18 kronor  (-0,14) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 miljoner kronor (10,1)

En liten plusfaktor är att de årligt återkommande intäkterna (ARR) ökat från 16,2 miljoner kronor i slutet av 2022 till 17,8 miljoner kronor under första halvåret 2023.Leverantörer
Till toppen av sidan