SecurityWorldMarket

2021-12-02

Securitas förvärvar larmcentral för 180 miljoner kronor

Securitas förvärvar Supreme Security Systems, ett av de 50 högst rankade bolagen inom larmövervakning i USA. Förvärvet ökar Securitas tjänsteutbud och kund-erbjudanden i nordöstra USA och är i linje med Securitas ambition att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023.

Förvärvspriset uppgår till cirka 180 miljoner kronor (20 MUSD). Förvärvet kommer att bidra till koncernens rörelsemarginal genom sina stadiga bas av återkommande månadsintäkter vilka utgör mer än 70 procent av intäkterna.

Supreme Security Systems som grundades 1929 tillhandahåller larmövervaknings-tjänster främst till kunder i New Jersey. Deras tjänsteportfölj omfattar elektroniska säkerhetstjänster som intrång, video, system för brandskydd och passerkontroll, såväl som ett, av tredje part, certifierat larmövervakningscenter, ett så kallat TSA Five Diamond-certifikat. Bolaget har ett mycket gott renommé med sin stabila kundbas och är känt för att tillhandahålla sina kunder högkvalitativa tjänster. Årlig försäljning uppgår till cirka 90 miljoner kronor (10 MUSD), främst drivet av en stor bas av återkommande månatliga intäkter.

– Detta förvärv stärker Securitas position som en ledare inom säkerhetstjänster och utgör en del för att nå vår ambition att fördubbla verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Supreme Security Systems starka bas av återkommande intäkter kompletterar vår affärsmodell för elektronisk säkerhet i Nordamerika, och vidgar vår räckvidd i ett befolkningstätt strategiskt område, säger Tony Byerly, President Global Electronic Security, Securitas AB.

Förvärvsrelaterade kostnader uppskattas uppgå till 12 miljoner kronor och kommer att redovisas under 2022 och 2023. Förvärvet beräknas bidra till vinst per aktie under 2022 och kommer att konsolideras i Securitas från och med den 1 december 2021.


Leverantörer
Till toppen av sidan