SecurityWorldMarket

2023-10-12

Sectech-debatt: Så ska branschens teknikleveranser cybersäkras

Per Klingvall, rådgivningschef på SSF, är en av paneldeltagarna.

På Sectechs andra dag, den 25 oktober, arrangeras en paneldiskussion där företrädare för den fysiska säkerhetssektorn ska tala om cybersäkerhet.

Programpunktens fundamentala frågor är hur branschens tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer kan bidra till att levererade fysiska säkerhetssystem inte öppnar dörren för cyberattacker.

Branschens cybersäkerhetskompetens

Kompetensbehov och utbildningsfrågor kommer att diskuteras. I det ligger också att tala om hur slutkunderna ska kunna bedöma leverantörernas kompetens inom cybersäkerhet. Vilka regler och standarder finns, och vilka certifieringar ska de begära vid val av produkter eller leverantörer av till exempel uppkopplade passersystem eller kamerabevakningssystem? Hur ska kunderna veta vilka leverantörer de kan lita på?

Branschföreträdare

Paneldiskussionern har rubriceringen: "Hur ska branschens leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras?" Paneldeltagare är Kenneth Møhncke, försäljningsdirektör på Aritech, Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security, Krister Tånneryd, COO på Addsecure samt Per Majak, nordisk chef för Nexus och Per Klingvall, rådgivningschef på SSF Stöldskyddsföreningen.

Markus Lahtinen från Lunds Universitet modererar paneldiskussionen.

Kostnadsfritt deltagande

För fackfolk i säkerhetsbranschen är såväl entré till Sectech-utställningen som till seminariets paneldiskussioner och presentationer helt kostnadsfria. Allt som krävs för att komma in på Sectech är besöksanmälan till utställningen och därefter deltagaranmälan till seminarierna.Leverantörer
Till toppen av sidan